Archiv článků

Zaměstnavatelé i odbory pro vyšší růst platů učitelů

Zástupci zaměstnavatelů a odbory budou jednat s poslanci o posílení rozpočtové částky na platy učitelů. Podporují požadavky na jejich 15procentní růst.

Zpravodajství / 13. 11. 2019 / (jad)
Všechno lze obrátit naruby

Každý život lze převyprávět podle potřeby těch, kteří to potřebují, i každá moc to dokáže. Také archivní dokumenty k tomu lze najít nebo dodatečně vytvořit či přizpůsobit a jiné, které svědčí o opaku, je možné odložit anebo přímo zničit. Jak víme z poslední doby, také Mussoliniho lze bez problémů opět postavit mezi pozitivní velikány. I Háchův životopis lze vykládat různě. Jsme schopni dát satisfakci dvojici Bonnie a Clyde a v obdivu nad činy SS-hrdiny Skorzenyho vynechat všechna vraždění, která zůstala za nimi a líčit je jako citlivé lidi, kteří obdivovali umění, hladili děti a měli svoje kouzlo, jež jen současné lidstvo nedokáže ještě ocenit. Ne, to už nemám na mysli ty, které jsem předtím jmenoval, ale nacistické generály s jejich hrdinskými činy, kteří se pomalu, plíživě, dostávají dokonce i k nám.

Publicistika / 13. 11. 2019 / Jaroslav KOJZAR
Svoboda

Veškeré sdělovací prostředky v současné době oslavují 30 let svobody. Ano, máme svobodu cestování, můžeme svobodně volit, a máme svobodu říkat své názory (většinou).

Publicistika / 13. 11. 2019 / Helena KOČOVÁ
Hledají se učitelé pro Lužické Srby

Očekávaný nedostatek učitelů v lužickosrbských školách na východě Německa chtějí místní úřady s ohledem na slovanskou příbuznost zacelit českými pedagogy.

Ze světa / 12. 11. 2019 / (čtk)
ÚS ke střídavé péči

Ústavní soud (ÚS) se zastal otce usilujícího o střídavou péči. Soudci v nálezu zdůraznili, že při rozhodování o péči musí být předním hlediskem nejlepší zájem dítěte. Justici dali několik přesnějších vodítek pro rozhodování podobných sporů.

Zpravodajství / 12. 11. 2019 / (ste)
Semelová: Školství potřebuje stabilitu

Zrušení plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky může přispět k zaostávání ČR za vyspělým světem. V prohlášení to uvedli zástupci Asociace ředitelů gymnázií ČR (AŘG) a Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF). Požadují také, aby vláda zvážila snížení počtu oborů a profesí s maturitou.

Zpravodajství / 12. 11. 2019 / (jad)
Hrdost Čechů roste

Hrdost Čechů na to, že jsou občany České republiky, je nejvyšší za posledních 14 let. Hrdých na státní příslušnost je v současnosti 53 procent občanů, vyplývá z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM).

Zpravodajství / 12. 11. 2019 / (ste)
Dramatické roky bývalé NDR pokračují

Země bývalé Německé demokratické republiky (NDR) prošly za uplynulých 30 let dramatickým vývojem.

Ze světa / 12. 11. 2019 / (čtk)
Bilance třicetileté agrární krize v ČR (I)

Předně je třeba říci, že zemědělci, živitelé obyvatelstva, to málokdy měli lehké. Po staletí dřeli pod biči drábů na panském a měli z toho v lepším případě na skromné živoření, v horším mřeli hladem, bídou, nemocemi. Také kapitalistické zemědělství provázela těžká sociální nerovnost, počínaje zrůdnou politikou ohrazování ve Velké Británii v 18. století. Rolníci byli vyháněni ze své půdy a později popravováni coby tuláci. Masovou bídu v československém zemědělství odstranil až socialismus, a to socializací. Jistě, kolektivizace zemědělství nebyla jednoduchá, a to nejen pro tvrdý odpor příznivců starých pořádků, zejména z řad velkých zemědělců a katolické církve. Byla ale úspěšná.

Ekonomika / 12. 11. 2019 / Jan ZEMAN
Dopravní nehody stály 82 miliard

Ekonomické následky dopravních nehod v České republice dosáhly v loňském roce podle předběžných údajů 82 miliard korun, tedy zhruba 1,5 procenta HDP.

Zpravodajství / 12. 11. 2019 / (cik)
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Reklamační linky pro předplatilele

Upozorňujeme předplatitele Haló novin, že reklamace na nedodávku či chyby v doručení, je potřeba hlásit neprodleně na bezplatnou linku České pošty 800 300 302, nebo na linku 222 897 320, která je placená dle tarifu u vašeho operátora. Nelze přijmout reklamaci starší 15 pracovních dnů ode dne vydání Haló novin, kterých se reklamace týká.

Reklama

Audio
Obsah se připravuje
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.