Členové vlády neznají základy ekonomiky

Nejvyšší státní i političtí představitelé nás často ve sdělovacích prostředcích přesvědčují, že neznají mnohé ze základů ekonomiky, hospodářské politiky i statistiky.

Přebírají nesmyslná tvrzení lobbistů penzijních pojišťoven z Bezděkovy komise o tom, že za pár desetiletí bude pouze jeden občan v produktivním věku na jednoho důchodce a podobně.

Nejčastěji dokazují neznalost obsahu a struktury hrubého domácího produktu (HDP), který je základním ukazatelem pro charakteristiku úrovně a vývoje ekonomiky. Většina pravicových členů vlády i politiků často prohlašuje, že 80 procent HDP tvoří export. Již mnohokrát jsme uváděli, že do objemu HDP se počítá pouze výsledek bilance zahraničního obchodu. Tedy vývoz minus dovoz. Ten je v posledních letech kladný, ale tvoří pouze kolem pěti procent celkového objemu HDP. Naposled v tomto směru »exceloval« ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek v televizním pořadu Michaely Jílkové »Máte slovo«. Kocourka účastníci besedy přesvědčovali, že zvýšení DPH, zejména na potraviny, zvýší ceny a sníží celkovou spotřebu obyvatelstva, a tím i růst ekonomiky. Pan ministr však nekompromisně prohlásil, že spotřeba domácností je v HDP zanedbatelná, že hlavní objem tvoří vývoz a investice.

Tak ještě jednou - na příkladě hrubého domácího produktu za rok 2009 (celoroční čísla za minulý rok ještě nemáme). HDP v roce 2009 v běžných cenách činil 3,63 bilionu korun. Z toho výdaje na konečnou spotřebu domácností činily 1,805 bil. Kč, tedy asi 50 % HDP. To vskutku není zanedbatelný podíl. Vzpomenutá bilance zahraničního obchodu činila 209 miliard Kč, tedy zhruba šest procent HDP. Investice (fixní kapitál) činily 822 miliard Kč, tedy asi 22 % celého objemu HDP.

Z tohoto hlediska je samozřejmě na prvním místě spotřeba domácností. Nejenom z hlediska tvorby HDP, ale i z hlediska celého smyslu hospodářské činnosti a smyslu a cílů vládní hospodářské a sociální politiky. Když ani hlavní ekonomičtí představitelé vlády neznají tuto abecedu ekonomiky, těžko po nich žádat smysluplnou koncepci činnosti, zaměřenou na obnovení efektivního růstu ekonomiky a životní úrovně všeho obyvatelstva.

8. 3. 2011  Václav VĚRTELÁŘ