Rozhovor Haló novin se starostou obce Dobronín Jiřím Vlachem (KSČM)

Události v Dobroníně jsou řízenou provokací

Dobronín se dostal v posledních dnech do středu pozornosti.

Na místě údajného poválečného masakru Němců byl vztyčen kříž a na něm se objevily protiněmecké nápisy. Kdo tento případ vlastně vyrobil, pane starosto?

Stojí za tím dva místní občané. Jeden se léčí na psychiatrii, druhý byl před převratem velmi aktivním svazákem a dnes je o to aktivnější na druhé straně barikády. Navíc je to člověk s komplexem »zhrzené milenky«. Vedl zde do voleb politickou stranu, chtěl být starostou, volal, koho všeho odkud vymete, no, a lidé mu to docela sečetli, takže se do zastupitelstva ani nedostal. Od té doby se snaží za každou cenu zastupitelstvo a radu rozložit. Usiluje o nějaký konflikt a od loňska k tomu používá právě místo, kde byly nalezeny pozůstatky Němců.

Prý jste byl dokonce jedním z těchto aktivistů napaden...

Ano, na onoho blázna jsem už musel podat trestní oznámení, protože mne napadl na ulici. To, že mi někdo nadává do bolševiků, na to jsem si už zvykl. Ale on mi vyhrožoval, a to už bylo moc. Řekl doslova »ty kur.. bolševická, tak tebe už máme vyřešeného«. Víte, on je v té dvojici takový ten na hrubou sílu, ten druhý pán se za něj trochu schovává.

Jen tito dva místní podivíni vyvolali celou tu kauzu?

Jsou ještě dva pánové, kteří za tím stojí. Pan redaktor Mareš z Neviditelného psa a redaktor David Vondráček z České televize. Tito lidé dokonale zkreslují dějiny. Když jsem viděl pořad pana Vondráčka v České televizi, kde se říkalo, že SS byli vzorní vojáci wehrmachtu, kteří se až pod tlakem konce války dopouštěli zvěrstev, nevěřil jsem svým uším. Když si ale pak přečtete, že pan David Vondráček dostal cenu sudetoněmecké nadace za publicistiku, leccos pochopíte. Zvlášť když si uvědomíte, že k ceně je odměna 10 tisíc euro. Proč by se pak hoch nesnažil, že.

Dala by se popsat historie celé kauzy?

Vše se rozjelo tím, že Herma Kennelová, Němka z obce Kamenná, napsala beletristickou knihu, kde zpracovala vyprávění svého strýce a tety. A tam se psalo, že tady nedaleko došlo k masakru Němců. Pan Mareš to vzal jako literaturu faktu a podal na policii trestní oznámení, aby tento údajný historický zločin prošetřila. Policie vypátrala kosterní pozůstatky u Budínky, ty šly do Antropologického ústavu v Brně a odtud do Prahy. Víc o těchto pozůstatcích nevím, protože policie, ač jí to ukládá zákon o policii, zásadně neinformuje. Nikdo tedy neví jistě, čí ty kostry jsou, ani jaký byl jejich osud.

Nicméně na onom místě dva výše zmínění naši občané vztyčili loni kříž. Lidé, kteří tam chodí na procházky, na to nereagovali. Já se bál, že to někdo zničí hned a bude zbytečný konflikt a ostuda. To se naštěstí nestalo. V únoru jsme o kříži jednali na zastupitelstvu a dospěli jsme k závěru, že proti jeho umístění nic nemáme, že nám do toho ani nic není, a jestli tam někdo chce dát žulový kámen, ať si to vyřídí s majitelem pozemku a stavebním úřadem. Jenže tenhle klidný průběh se asi někomu nelíbil. Najednou se po tři čtvrtě roce objevily na kříži ony proslulé cedulky nadávající Němcům a kříž kdosi povalil...

Kdo tam ty cedulky podle vás dal?

K tomu se nechci vyjadřovat, ale pokud jste mne pozorně poslouchal, možná to sám pochopíte.

Řekl bych, že to nejvíce vypadá na ony dva místní, co ten kříž sami vztyčili a věřili, že kolem toho bude velký boj, kauza, mediální zájem – a ono se nic nedělo...

Vidím, že jste velmi přemýšlivý, pane redaktore. Poměrně hodně lidí v obci na to má stejný názor jako vy. Já k tomu řeknu jen to, že jde dle mého soudu o řízenou provokaci. Sleduje se tím rozvíření hladiny, zvyšování napětí, vyrábění jakýchsi hrdinů – víte, když jsem se dočetl v novinách, že »levicové síly v Dobroníně« chtěly udělat referendum o vystěhování jednoho z výše zmíněných občanů, tak jsem se musel až smát. Původně jsme uvažovali jen o referendu o tom památníku. Ale nakonec i od toho zastupitelstvo ustoupilo.

Co se tedy s Budínkou bude dít?

Zákon o pohřebnictví jasně mluví o tom, že když najdete lidské pozůstatky, musíte je pohřbít. Německá strana ještě v srpnu loňského roku tvrdila, že poté, co budou nalezené kosterní pozůstatky prozkoumány, odveze si je do Německa. Dnes náhle změnili názor, napsali nám, že příbuzní těch mrtvých si prý přejí, aby jejich předkové byli pohřbeni ve své vlasti. No dobře, to se nedá nic dělat, my to budeme respektovat. Ale lidé v obci mají obavy, aby se ono pietní místo nestalo poutním místem pro sudetské Němce nebo místem shromažďování neonacistů. Takže chceme, aby na místě nálezu byl jen regulérní náhrobní kámen a na něm jména těch, kteří tam prokazatelně budou pohřbení. Tak to také zastupitelstvo odhlasovalo.

Kolik jmen to bude?

To ještě nevím. Napíšeme tam jména těch osob, které nám předá policie. Soukromě by mě jen zajímalo, kolik z těch lidí byli esesáci, a kolik jen prostí členové NSDAP. Kamenná, odkud ti mrtví byli, byla totiž taková velmi zajímavá vesnice – bylo v ní asi jen šest Čechů, zhruba 212 Němců a z nich narukovalo 57 lidí do jednotek SS! To je slušný poměr, že.

Víte, jak to tehdy po válce opravdu bylo?

Nikdo to neví. Podle verze, která koluje po obci, si tehdy u Budínky měli vyřizovat účty Němci mezi sebou. Roznětkou měla být poprava mladého Němce, který utekl z wehrmachtu a skrýval se zde u sedláka. 6. května už si myslel, že je hotovo, šel do hospody, načež ho udal jiný Němec německé hlídce, a ta ho zastřelila. To po skončení války mělo vyvolat pomstu části místních Němců na jiné části. Ale nikdo nic jistého neví. Ti, co do médií říkají, že vědí, tak lžou. Nebyli u toho a nic vědět nemohou. Ti, co u toho byli, do smrti nemluvili a dnes už nemá, kdo co dosvědčit.

Přesto se již Dobronín stal mediálně symbolem »českých poválečných zvěrstev«!

No jistě. A ono nejde jen o Dobronín. Na pěti, šesti místech v republice se objevují podobné věci a kdosi stupňuje všelijaké požadavky. Podle mne jde o součást tlaku na prolomení Benešových dekretů. Pokud to takhle půjde dál, za dvacet let se budou děcka ve škole učit, že druhou světovou válku rozpoutaly české bestie. Je mi z toho dost smutno. A nejvíc je mi smutno z toho, že naše vláda je tak slabá, že k tomu ani nedokáže zaujmout nějaké stanovisko.

23. 3. 2011  Jan STERN