Káže vodu a pije víno

Pražský primátor Tomáš Hudeček (TOP 09) káže vodu a sám pije víno. Před komunálními volbami spustil kampaň na 33 obřích reklamních nosičích, které nebyly řádně povoleny stavebním úřadem a jsou v naprostém rozporu s jím prosazenými Pražskými stavebními předpisy. Na základě této skutečnosti se členové Sdružení provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) rozhodli pozastavit reklamní kampaň TOP 09 probíhající na panelech v majetku členů SPVR.

SPVR je znepokojeno tím, že se před komunálními volbami po celé Praze objevují obří reklamní konstrukce o ploše 40 m2. Propaguje se na nich sám primátor Hudeček. Tyto obrovské poutače budou postupně umísťovány ve volném prostoru na velmi exponovaných místech, mimo jiné v ulici Na Příkopě, u mostu Legií, na náměstí Jiřího z Poděbrad apod. Tedy na těch místech, o kterých pan Hudeček opakovaně prohlašuje, že musí být těchto »monster« ušetřena. Navíc tyto poutače nejsou vůbec schváleny místně příslušným stavebním úřadem městské části. Primátor Hudeček si pro ně účelově nechal vydat vlastní povolení odborem dopravy pražského magistrátu, kontrolovaného TOP 09. Toto povolení by však v případě jakéhokoliv jiného žadatele o umístění podobné reklamy bylo pro instalaci reklamy naprosto nedostačující. Běžný žadatel by musel pracně získat stavební povolení od stavebního úřadu městské části a uzavřít s městem smlouvu na zábor veřejného prostranství a nájem, za což by město inkasovalo tučné nájemné. Je otázkou, zda má město z instalace těchto nepovolených obřích konstrukcí vůbec nějaký příjem, případně jestli odpovídá tržním podmínkám.

Primátor Hudeček v polovině července 2014 uvedl s pompou nové Pražské stavební předpisy, které mimo jiné plošně zakazují na území hlavního města jakoukoliv reklamu větší než 6 m2. Hudeček to zdůvodňoval snahou o kultivaci veřejného prostoru. Nyní sám aktivně využívá reklamní pilíře o ploše téměř sedmkrát větší. Navíc některé z nich v samém srdci metropole, v památkové zóně, kde platí omezení ještě tvrdší, na pouhé 4 m2.

Tímto krokem primátor Hudeček znovu ukázal, že mu prosazením plošného zákazu reklamy nad 6 m2 vůbec nešlo o tolik proklamovanou estetickou kultivaci veřejného prostoru, ale pouze o prosazení dominance pro firmu JCDecaux, která má s městem uzavřenou výhodnou exkluzivní smlouvu, a likvidaci jejích konkurentů. Na základě této skutečnosti se členové SPVR rozhodli pozastavit reklamní kampaň TOP 09, právě probíhající na reklamních panelech v majetku členů SPVR (viz přiložené foto). Domníváme se, že toto pozastavení jistě nebude Tomáši Hudečkovi vadit, protože se určitě nebude chtít dále propagovat na billboardech, »ze kterých se mu dělá tak špatně« (opět citát pana Hudečka). Pozastavení kampaně bude probíhat v souladu s obchodními podmínkami poskytovatelů ploch, které byly stranou TOP 09 schváleny, a které brání poskytovatele ploch před poškozováním jejich zájmů.

Rudolf BÍLÝ, prezident SPVR
FOTO - SPVR

12. 9. 2014  Rudolf BÍLÝ