Plzeňáci si Fučíka zakázat nenechali

Matice Čech, Moravy a Slezska uspořádala v Plzni ve spolupráci se Společností Julia Fučíka vzpomínkové shromáždění na novináře Julia Fučíka, který před 71 lety skončil svůj život na popravišti v berlínském vězení. Pietní vzpomínka proběhla na plzeňském ústředním hřbitově u hrobu Fučíkovy rodiny. Gestapem popravený Julius Fučík sám svůj hrob nemá, proto se Společnost Julia Fučíka rozhodla konat akci právě na místě, kde odpočívá jeho otec Karel Fučík a jeho mladší sestra Věra Roučková.

Úvodního slova se ujal předseda plzeňské pobočky Společnosti Julia Fučíka Jiří Nohovec, který mohl letos přivítat bez mála čtyřicet účastníků, mezi nimi také kandidáty KSČM do Zastupitelstva Plzeň 4 – Doubravka. Uctít Fučíka přišel stávající zastupitel za KSČM Karel Suda a vedoucí doubravecké komunistické kandidátky Milan Ladič. Oba se budou ucházet také o mandát zastupitele statutárního města Plzeň.

Hlavního projevu se ujal Ludvík Šulda, vedoucí oddělení ÚV KSČM pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež, který rovněž kandiduje v podzimních volbách do Zastupitelstva Prahy 8 a hlavního města Prahy. Šulda ve svém projevu připomněl život a smrt Julia Fučíka. Vzpomněl mimo jiné jeho nejslavnější dílo Reportáž, psaná na oprátce, kterou Fučík sepsal na 167 odřezků toaletního papíru a s pomocí jednoho z dozorců se ji podařilo vynést z vězení gestapa na pražském Pankráci. I přesto, že Reportáž, psaná na oprátce se stala jedním z nejpřekládanějších děl české moderní literatury - vyšla v 90 jazycích, existují u nás především po roce 1989 snahy odkaz protifašistického novináře Julia Fučíka pošlapat. »Fučík byl obviňován ze spolupráce s gestapem, dílo bylo považováno za podvrh,« posteskl si nad jeho očerňováním Šulda. Svůj projev zakončil citací ze zmíněné reportáže, která snad nejlépe zachycuje odvahu Julia Fučíka i smutek nad koncem jeho mladého života: »Hle i má hra se chýlí ke konci. Ten už jsem nenapsal. Ten už neznám. To už není hra. To je život. A v životě není diváků. Opona se zvedá. Lidé, měl jsem vás rád. Bděte!«

Na pietní shromáždění zavítal také předseda Společnosti Julia Fučíka Jan Jelínek a místopředseda Anatolij Šitov. Chybět nemohla ani kulturní vložka, kterou recitací básně obstarala Zdena Leihancová. Na závěr položili přítomní květiny na hrob Fučíkových a zapálili svíčku na památku českého novináře, překladatele, literárního a divadelního kritika a v neposední řadě antifašisty Julia Fučíka.

TEXT a FOTO – Jan BENEŠ

16. 9. 2014   Jan BENEŠ