Byl První květen, První máj…

… oslav Svátku práce čas. Nelekejte se, neztratili jsme se v čase, ale je třeba si něco připomenout! Tehdy příznivci tohoto svátku s tradicí již 125 let, členové KSČM, její sympatizanti a voliči na Kladensku, pro letošní oslavy KSČM neměli své tradiční slavnostní místo na náměstí Sítná. Modro-oranžový magistrát akci nepovolil z důvodu údajných stavebních prací. Na podkladě dotačního titulu z Evropské unie se muselo prý nejpozději právě dne 1. května »kopnout do země«, aby magistrát dotaci nemusel vrátit.

Od brzkých ranních hodin smutní i roztrpčení občané chodili opuštěným náměstím, kde se nic nedělo, a divili se, proč letos nejsou oslavy Svátku práce právě zde, ačkoliv tomu vlastně nic nebrání. Dělníci nikde, technika v nedohlednu, údajné staveniště neohraničené, na parkovištích vyrovnané automobily, všude májový klid a mír. Vše jako jindy, jen keře ve velkých květináčích byly osekané. Lidé postávali, rozmlouvali spolu, ale i kritizovali radu města, že se nic neděje, protože jejich letošní oslavy Svátku práce se musely narychlo přemístit na jiné místo.

Několik set metrů blíže k centru města na prostranství mezi školami a internátem měla kladenská mládež a studenti v počtu více než 100 osob svůj tradiční majáles. I oni by zřejmě raději byli na velké oslavě na sítenském náměstí, kde měl probíhat plánovaný zajímavý program se vzpomínkami na původ a tradice prvomájových oslav.

No nic, magistrát akci zakázal, poslušní občané se vůli úřadu neprotivili. Své oslavy měli povolené jinde, ale ty byly o to srdečnější.

Po dlouhých čtyřech měsících, kdy se trpělivě a pečlivě zjišťovalo, proč nemohli mít naši voliči své tradiční oslavy na sítenském náměstí, se až v předložených dokumentech pro poslední zasedání městského zastupitelstva tohoto volebního období dne 8. září zjistilo v dokumentu Projekty kofinancované z fondů Evropské unie, že revitalizace náměstí Sítná byla zahájena až v červnu letošního roku. Materiál předložil primátor Dan Jiránek dne 26. srpna 2014, tedy v dostatečném předstihu, a nikoliv např. pod tlakem termínu blížícího se zasedání zastupitelstva.

Přímo se nabízí spekulace zisku »levných bodů« pro ODS v očích voličů. Jak zareaguje primátor? Jako gentleman? Předpokládejme, že ano.

Rudolf CARVAN, kandidát KSČM do Senátu, volební obvod č. 30 - Kladno

19. 9. 2014  Rudolf CARVAN