Předvolební posezení KSČM ve Znojmě u burčáku

Pěkné počasí a hezké prostředí kulturního domu v Oblekovicích přivítalo na stovku příznivců KSČM, kteří se chtěli seznámit s kandidáty na zastupitele ve Znojmě.

Při dobrém burčáku a lidové hudbě zde vystoupil lídr kandidátky Petr Krátký. Po stručném seznámení se svým životopisem informoval o práci klubu zastupitelů KSČM v Jihomoravském kraji, kterého je členem. Podstatnou část svého vystoupení věnoval návrhu činnosti komunistů v novém zastupitelstvu v těch činnostech, kde můžeme pomoci a které dovedeme ovlivnit. Jde zejména o bytovou otázku, ale i o zajištění důstojného života našich důchodců. Můžeme pomoci i v oblasti školství, životního prostředí. Ve volebním programu podpoříme výstavbu kanalizace v okrajových čtvrtích města a budeme se podílet na řešení problémů i v oblasti dopravy, životním prostředí nebo odpadovém hospodářství.

Předseda současného klubu KSČM Ludvík Hekrle zhodnotil plnění našeho volebního programu za uplynulé čtyři roky. Ocenil práci zastupitelů za KSČM, ale i členy komisí z našich řad, pracujících při zastupitelstvu a radě města. Velkou část našeho volebního programu se podařilo naplnit ve spolupráci s vládnoucí koalicí ve Znojmě.

Hostem byl člen VV ÚV KSČM Josef Číž, který kromě pozdravu vyslovil podporu kandidatuře Petra Krátkého a navrhovaným kandidátům KSČM do města. Celým tímto setkáním provázel mluveným slovem jako moderátor předseda OV KSČM ve Znojmě Miroslav Vlašín.

(za)

23. 9. 2014  (za)