V Chodové Plané se nám líbilo

Když jsem odjížděl plný příjemných dojmů ze setkání ochránců československých státních hranic v Chodové Plané, počítal jsem s tím, že se s čtenáři Haló novin bude chtít o své zážitky z této velmi zdařilé akce podělit hodně účastníků, a nemá cenu, abych se k nim přidával ještě já. Počítal jsem s tím, že pouze, bude-li třeba, doplním to, na co jiní zapomněli.

Kupodivu, zatím jsem žádné ohlasy nezaznamenal, a tak jsem zasedl ke klávesnici. Nyní ale nevím, co bych měl vybrat, protože je těch zajímavých věcí hodně.

První, co museli zaznamenat i řidiči pouze bez zastávky projíždějící Chodovou Planou, byla vozidla Pohraniční stráže, armády a Sboru národní bezpečnosti. Sešlo se jich tu požehnaně a byly mezi nimi i dva motocykly Veřejné bezpečnosti. Budily velkou pozornost nezainteresované veřejnosti už při parkování před starým zámkem. A co teprve potom, když prováděly svoji spanilou jízdu okolními obcemi, při níž putovaly kolem nebo i zastavovaly u pomníčků pohraničníků, objektů Pohraniční stráže a dalších míst, významných z hlediska ochrany území naší republiky.

Druhá poznámka se musí týkat účasti mladých lidí, z nichž někteří byli v uniformách Pohraniční stráže a vypadali velmi autenticky, když byli ve věku mladíků vykonávajících základní vojenskou službu. Přál bych to vidět těm důchodcům škarohlídům, kteří tvrdí, že dnešní mládež nemá o nic zájem… Určitě by si svůj pesimistický názor poopravili.

Na tomto setkání panuje neopakovatelná atmosféra do značné míry zásluhou Stanislava Kvasničky, který celou akci řídil, a i při setkávání mimo vlastní program s námi účastníky působil velmi optimisticky. Jeho dobrá nálada se přenášela i na nás, přestože teoreticky by mělo setkání vyvolávat spíše nostalgické vzpomínky a on musel mít spoustu starostí s organizací akce.

K pěkné atmosféře velkou měrou přispěl i Klub vojenské historie Hraničář a vůbec není náhodou, že tři jeho nejvýznamnější představitelé převzali vyznamenání Národní rady Klubu českého pohraničí (NR) z rukou místopředsedkyně NR Olgy Novotné. Nadšenci z tohoto klubu vybudovali v Rozvadově muzeum Pohraniční stráže, které bylo slavnostně otevřeno veřejnosti letos v červnu. Přímo na setkání mimo jiné provedli velmi působivý slavnostní nástup s prapory KČP, v průběhu akce střídání čestné stráže a na závěr slavnostní odchod s prapory.

Dalo by se ještě hodně napsat o jednotlivých výstavkách v sále, přísálí i na chodbách, které zaujaly ženy z naší jinecké výpravy, o okolí areálu, které je uchválilo, a vůbec jsem se vlastně nezmínil ani o vlastním programu a dalších zajímavostech. Ale všeho moc škodí. Snad už i tímto málem jsem přesvědčil, že se nám v Chodové Plané líbilo.

TEXT a FOTO - Miroslav MARŠÁLEK

26. 9. 2014  Miroslav MARŠÁLEK