Ve znamení předvolebních setkání

Volby jsou už opravdu přede dveřmi a na okrese Svitavy je to znát. Zájemci se scházejí k předvolebním setkáním. A tak tomu bylo i v Koclířově. V úvodu vystoupil předseda ZO Jaroslav Drozdek, který představil jednotlivé kandidáty. Pak už se slova ujal vedoucí kandidát, Jindřich Čermák. Seznámil přítomné se slibem kandidátů. Je to vlastně zajímavě pojatý volební program, ve kterém kandidáti slibují, co udělají, budou-li zvoleni.

Hana Horská hovořila o spolupráci v Moravské Třebové, kde v tomto období dobře funguje koalice KSČM s ČSSD a Evropskými demokraty. Dagmar Baťová přiblížila práci krajských zastupitelů a vyzdvihla skutečnost, že krajští zastupitelé za KSČM opravdu prosazují zájmy svých voličů. Josef Bohatec poté zdůraznil nutnost spolupráce všech, kterým leží na srdci osud obce a stejně, jako obě krajské zastupitelky, popřál hodně úspěchů a dobrý volební výsledek.

Celé setkání zpestřilo vystoupení skupiny Kapka (kapesní kapela) a Jirky Černého. Přestože se jednalo o předvolební setkání, najednou tam bylo velké množství malých roztomilých dětí a ty rozjely parádní dětskou diskotéku.

Odpoledne se něco podobného opakovalo v Opatově. Zde už byla přítomna poslankyně Květa Matušovská. Předseda ZO Jaroslav Špinar, který seznámil přítomné s volebním programem, provedl srovnání, co se podařilo v obci do roku 1989 a jak vypadá situace nyní. Matušovská informovala o práci parlamentu, chtěla znát názory přítomných na připravované zákony (protikuřácký zákon, omezení prodejní doby), kladně hodnotila skutečnost, že na kandidátce v Opatově jsou mladí a jsou tam rovněž ženy. Josef Bohatec poděkoval za práci a popřál dobrý volební výsledek.

Ani po oficiálním ukončení nikdo nešel domů a diskuse pokračovala dál.

Obě dvě setkání byla velice zdařilá a svědčila o tom, že KSČM má v obou obcích své nezastupitelné místo.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ

26. 9. 2014  Lidmila KRUŽÍKOVÁ