Doubravecké předvolební setkání

Naposledy v končícím volebním období měli občané čtvrtého plzeňského obvodu Doubravka možnost se setkat s komunistickými zastupiteli obvodu. Vedle těch stávajících, Karla Sudy, Františka Hláska a Františka Lifky, dorazilo na besedu i několik dalších kandidátů. Zájemcům o dění na obvodě se představil například Milan Ladič, jednička doubravecké kandidátky, či Hana Vočadlová, jedna ze 14 žen na kandidátce KSČM do Zastupitelstva Plzeň 4. Ženy tvoří v Doubravce něco málo přes polovinu kandidátky KSČM. Obhajovat svůj mandát budou také všichni stávající zastupitelé Plzeň 4 za KSČM.

»Nebyli jsme opozicí za každou cenu, podpořili jsme dobré věci jako výstavba školky,« zdůraznil konstruktivní přístup k problémům obyvatel při informování o práci klubu zastupitelů KSČM na Doubravce Karel Suda.

Informovat o programu pro následující volby, ale také zhodnotit plnění toho minulého, přišli také stávající zastupitelé města Plzně Jana Bystřická, předsedkyně klubu zastupitelů, která bude svůj mandát obhajovat ze druhého místa kandidátky, a Václav Štekl, radní Plzeňského kraje, jenž je pro nadcházející volby vedoucím kandidátem KSČM do plzeňského zastupitelstva.

Zastupitelé za KSČM v Plzni podpořili z opozičních lavic řadu pro Plzeň prospěšných věcí jako například ZEVO Chotíkov – spalovna, která je vzhledem k politice EU ohledně nakládání s odpadem nezbytná, výstavbu nového divadla, která byla kvůli havarijnímu stavu budovy Komorního divadla rovněž nutná, či nedávno otevřený západní okruh, který přispěje k zlepšení dopravní situace ve městě. Byly samozřejmě i věci, které se přes koalici ČSSD a ODS protlačit nepodařilo. Byly to především problémy v sociální oblasti. »My budeme mít zlaté kašny na náměstí, ale obyvatelé Slovan se domu pro seniory nedočkali,« komentovala Bystřická neochotu vedení města zřídit tolik potřebný dům pro seniory na Slovanech. Svou kolegyni ze zastupitelstva doplnil v podobném duchu i Štekl: »Zásadně jsme podporovali spalovnu, nové depo pro dopravní podniky, podpořili jsme nové divadlo či projekt Evropské hlavní město kultury.« Podotkl také, že problémy, které Plzeň 2015 provázejí, jsou zapříčiněny špatnou přípravou projektu - vše se dohání na poslední chvíli a nereálným finančním předpokladem příjmů a dotací, který realizátoři na počátku měli.

Mezi priority pro budoucí klub zastupitelů KSČM řadí Štekl například vyřešení budovy archivu. Té stávající končí licence a už nyní má na provoz nevyhovujících prostor výjimku. Hrozí tak, že Plzeň o svůj archiv přijde. Dále bude KSČM bránit prodeji městských společností - jako třeba Plzeňská teplárenská, a. s., bude podporovat sociální věci, zajišťování a rozšíření sociálních služeb, z dopravy podpoří například prodloužení tramvajové linky č. 4 k Západočeské univerzitě, dokončení severozápadního obchvatu nebo obchvat Roudné. Debaty o MHD zdarma jsou podle jeho mínění populismus, neboť peníze, které by Plzeň použila na dorovnání ztrát dopravního podniku, budou chybět v jiné kapitole. KSČM se však pokusí vrátit slevu na jízdném pro dárce krve.

Velmi zanedbaný je také stav kanalizací a vodovodů v okrajových částech města. Na ty další chce klub KSČM v maximální míře využít připravované dotační programy EU. Jakožto radní plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství nemohl Štekl zapomenout ani na zeleň. »Více zeleně do města a podpora projektů na výsadbu stromů, i to je jeden z mnoha programových cílů KSČM v Plzni. Máme stálý program, konzistentní názory a stojíme si za nimi,« dodal k rozebíraným bodům programu Štekl.

Pozvání na besedu přijal také kandidát do Senátu Karel Kvit. Ten pozval všechny k volbám a přinesl také volební materiály se svým senátorským programem, kam mimo jiné patří dostupné bezplatné vzdělání, minimální mzda odpovídající reálným životním nákladům či valorizace důchodů. Senátní volby proběhnou v Plzni na všech obvodech kromě Slovan. Podpořit Kvita ovšem mohou občané celé Plzně. Kromě horní komory Parlamentu ČR kandiduje do Zastupitelstva města Plzně a jako lídr kandidátky KSČM na Slovanech bude obhajovat mandát zastupitele městského obvodu Plzeň 2.

TEXT a FOTO - Jan BENEŠ

26. 9. 2014  Jan BENEŠ