Odhalení pomníku českým obětem nacismu

Na setkání Klubů českého pohraničí v Postoloprtech přijeli hosté nejen ze středních Čech, z Prahy, severních Čech, ale i z tak vzdálených krajů jako například z Chebu, Karlovarska, Mariánských Lázní, Plánští Chodové.

Členové KČP i hosté pronesli krátké projevy. Zahájil Jiří Pokorný, předseda Krajské rady Středočeského kraje, pokračoval Zbyněk Cincibus, místopředseda NR KČP, Jaromír Kohlíček, předseda ČSBS Jaroslav Vodička, kandidátka do Senátu za KSČM Eva Kašová a další. Velmi milé a zdařilé bylo vystoupení žáků ZUŠ v Postoloprtech.

Zlatým hřebem dne a tohoto setkání KČP byl akt odhalení památníku českým obětem Mnichova. Účastníci se odebrali k místu, kde je zabudován pamětní kámen, do něhož je zapuštěna deska s nápisem Již nikdy Mnichov, uprostřed je zobrazen český lev a pod ním vyryt slib Čechů vlasti: Věrni zůstaneme! Památník slouží k uctění obětí mnichovské zrady, vyhnání více než 250 tisíc Čechů z jejich domovů v českém pohraničí, v jejich vlasti. Je připomenutím i následných obětí druhé světové války, umučených a padlých vlastenců.

Odhalení pomníku se ujal Zbyněk Cincibus, který v krátkém, ale výstižném proslovu připomněl nejen mnichovskou tragédii, způsobenou zradou spojenců, ale i nezlomnost českého národa. Rovněž výstižná slova pronesl zastupitel Městského zastupitelstva Postoloprty, který vzpomněl na mnichovské trauma, jež postihlo i jeho rodinu.

Tedy nikoliv vraždící Češi - jak se snažili pohrobci německých nacistických zabijáků přelhat pomocí médií veřejnost - nýbrž vlastenci, kteří chtěli a chtějí žít v míru, se konečně dočkali tímto památníkem uctění skutečných obětí zla. O povolení umístění pomníku s tímto odkazem usiloval KČP Ústí nad Labem u MěÚ Postoloprty od června 2012. V srpnu a září letošního roku konečně Rada MěÚ Postoloprty doporučila zastupitelstvu, aby přijetí pomníku schválilo, a tak 10. září 2014 byla žádost KČP po dvouletém zápasu jednomyslně přijata.

Pomníček je zhotovený z tvrdého českého kamene, o který se rozbila sudeťácká lež podporovaná landsmanšaftem.

Všem zúčastněným náleží poděkování za jejich obětavost, se kterou vážili dalekou cestu, zvláště ti, kteří přijeli až od nejzápadnějších hranic Čech. Poděkování všem patří za to, že svou přítomností podpořili náš boj. Díky i za květinové dary, jimiž byl ozdoben pomník. Pro všechny časy budoucí mějme na paměti proroctví Libušino: »Můj drahý český národ neskoná, on všechny bědy slavně překoná!«

Jana MACHOVÁ, Postoloprty

FOTO - autorka

10. 10. 2014  Jana MACHOVÁ