Spoluobčané potřebují pomoc

V rámci poslaneckého týdne navštívila poslankyně Květa Matušovská okres Chrudim. Nejdřív přijala pozvání do Hlinska, kde společně s Bohdanem Němcem, členem OV KSČM a městským zastupitelem, a Vladimírem Severinem ml., krajským a taktéž městským zastupitelem, diskutovala s paní Šírovou v Megatechu o problémech, které zaměstnance tíží. Jedná se především o jejich postavení v pracovním procesu, vymáhání spravedlnosti trvá vždy velmi dlouho. Na přetřes přišla i odborová organizace, která nemá téměř žádné pravomoci. Je to způsobeno tím, že vlastník ani ředitel nejsou z České republiky, nemají zájem problémy řešit.

Další zastávka byla na městském úřadě, kde se probírala otázka nového občanského zákoníku a registru evidence obyvatel. Protože se množí připomínky k oběma uvedeným materiálům, je třeba je rychle a operativně řešit. Problém se hlavně týká vítání občánků a životních jubileí. Je však nutná spolupráce všech poslanců.

Pak se Matušovská s doprovodem přesunula do Domova seniorů Drachtinka. Prohlédla si moderní a účelné zařízení, diskutovala s vedením. Zde je největším problémem nedostatek finančních prostředků na fyzioterapeuta a nutričního terapeuta. Klienti zařízení nemohou ze zdravotních důvodů nikam docházet, péče jim musí být poskytována na místě. V prostorách jsou místnosti i patřičné vybavení, Všeobecná zdravotní pojišťovna však na výše uvedené profese odmítá poskytnout peníze.

Odpoledne patřilo Chrudimi, doprovod poslankyni poskytl předseda OV KSČM Ivan Bělohlávek. Matušovská se zajímala o práci v textilních závodech a besedovala na OV KSČM Chrudim.

Byl to velmi náročný, ale potřebný den, poslankyně se opět přesvědčila o tom, že naši spoluobčané potřebují pomoc. Poslanci za KSČM se snaží jejich problémy řešit a Matušovská patří mezi ně.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ

21. 10. 2014  Lidmila KRUŽÍKOVÁ