Ceny si přivlastnily výlučně básnířky

Už je tomu tak, 11. ročník čtenářské soutěže O českou báseň roku 2014 zcela opanovaly básnířky. A to ve všech třech skupinách a na všech vítězných stupních. Pořádající literární sdružení Vzdorospolek pro ně přichystalo nádherné křišťálové koule: pro třetí místo menší; pro druhé místo větší. Hlavním vítězkám kromě putovních svitků - Zlatý, Stříbrný a Bronzový - navíc věnovala jihlavská společnost Autonot značková pera Parker s vročením.

Čest mužům zachránil vítěz doplňkové soutěže s kresbami na míru k nesoutěžní básni. Jemu též připadla křišťálová koule, zato ta největší. Předávání cen proběhlo v sobotu 18. října 2014 v havlíčkobrodském Kulturním domě Ostrov v rámci nejstaršího knižního veletrhu v Čechách, pod záštitou jeho ředitelky Markéty Hejkalové. Pozor, šlo vlastně o soutěž v uvozovkách, protože stěžejním cílem pořadatelů této záležitosti bylo vyšlapávání cesty současné české básnické tvorbě za vzácnými čtenáři daného slovesného umění, ve kterém je tolik krásného a obohacujícího… Proč minulý čas? Na pokračování oné cesty dvanáctým ročníkem už nejsou lidské síly, o peněžních prostředcích ani nemluvě.

Do letošního básnického klání se zapojilo 102 veršotepců s 255 díly. Tvorbu v březnovém předkole hodnotilo osm odborníků, jež vždy po jednom jmenovaly: Unie českých spisovatelů, Středisko východočeských spisovatelů, Kulturní noviny, literární servery LiTerra a Písmák, Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkobrodský deník a Národní knihovna ČR. Jména odborníků byla jako vždy utajena, sami se navzájem neznali a známkovali jako ve škole od jedničky do pětky všichni sami za sebe.

[o]

Na základě březnového hodnocení vzešla nejlépe hodnocená báseň (putovní Zlatý svitek), ale především se tvorba rozdělila dle úspěšnosti na dvě části pro čtenářskou rovinu. Letos 58 více úspěšných básní (od 38 tvůrců) usilovalo v hlavní části o Stříbrný svitek, a tím pádem 64 méně úspěšných básníků s 64 výňatky zápolilo ve druhém sledu o Bronzový svitek. Čtenářské hlasování začalo 16. dubna tiskovkou v pražském Klementinu pod záštitou Národní knihovny ČR a skončilo 30. září. Probíhalo přes stránky kroužkových sešitů Střípků, jež kolovaly bez jmen básníků mezi čtenáři díky několika dobrovolníkům i pár knihovnám, kteří jej půjčovali a poté shromažďovali hlasy. Nakonec se sešlo jen 148 platných hlasovacích lístků, loni 179. Podrobné výsledky naleznete na stránkách http://vzdorospolek.wz.cz.

Stupně vítězů - rovina odborná

Putovní Zlatý svitek za 1. místo získala Jarmila Hannah Čermáková (ročník narození 1944) z Prahy za báseň Bílá sobota - průměrná známka 1,84. Na 2. místě skončila Lucie Teplá (1993) z Kutné Hory s básní V mlze - známka 2,06. A na 3. místě Eva Koubová (1961) z Chrástu u Plzně s básní Tobě jde… - známka 2,08.

Stupně vítězů - rovina čtenářská (veřejná)

Hlavní část: Putovní Stříbrný svitek za 1. místo získala Olga Fikrlová (1954) z Kladna s básní Ploty- čtenářských hlasů 28. Na 2. místě skončila Alena Julie Křivánková (1991) z Prahy s básní Už nemám strach - hlasů 27. A na 3. místě Alena Dobrovolná (1960) z Brna s básní Hnízdění - hlasů 26.

Druhý sled: Putovní Bronzový svitek za 1. místo získala Lenka Živná (1983) z Prahy za výňatek z básně Snové přání (začínal slovy Sluneční paprsek…) - hlasů 21. Na 2. místě skončila Ivana Illková (1965) z Ústí nad Labem za výňatek z básně Pravda a Lež (Pravda a Lež…) - hlasů 21 (při rovnosti hlasů se přihlíží k odbornému pořadí). A na 3. místě Marcela Svobodová (1964) z Čisté u Horek za výňatek z básně Řekli mi (Řekli mi…) - hlasů 20.

Doplňková soutěž dvanácti malířů s obrázky na míru k nesoutěžní básni: Na nejvyšším stupínku se umístil Marek Latzmann (1960) ze Suttonu v Kanadě - hlasů 56. Na 2. až 4. místě letos skončily, jak jinak, ženy: Barbora Petrziková (1993) z Nedabyle u Českých Budějovic, Nina Máčová (1989) z Homole u Českých Budějovic a Petra Slováková (1987) ze Skalice u Frýdku-Místku - všechny získaly 33 hlasů.

Vítězná báseň u odborníků

Bílá sobota

Jarmila Hannah Čermáková

Březnové břízy v přísných řízách
- ach na lukách /Tam na lukách…/

Novicky ztichlé v bílé přízi
křehké až strach /Tam při mukách…/

s příznivým vánkem sklánějí se
/jak Judity vstříc zlaté míse/ bez odporu

vstříc obzoru. Nebeský práh jim zháší svíce
a sluky táhnou zpívajíce /Nad pustou oborou…/

Vítězná báseň u čtenářů

Ploty

Olga Fikrlová

Kde je ten čas širokých plání,
kde běhali jsme rozcuchaní
na nohou kecky

Kde je ten čas?

Teď všude samé ploty
ploty z drátěnky
ploty dřevěné
ploty z cihel

Ploty v nás

Ploty stříbra
diamantů
směnek
tajuplných fantů

Kde je ten čas
čas prázdných kapes
plných duší

Bojíme se mít
srdce na dlani

Všude jen ploty

Ploty

Strach
a zklamání…

Vlastimil HLOUPÝ
FOTO - Jan BILL

21. 10. 2014  Vlastimil HLOUPÝ