Můj pohled na slovenské pořady

Několikrát jsem zhlédl na slovenské televizní stanici JOJ pořad Ochrancovia. Jedná se o zajímavou alternativu urovnávání občanskoprávních sporů. Na »scéně« se objevují tzv. mediátoři, kteří mají za úkol urovnat spory a pře znesvářených stran. O pomoc mediátorů může požádat oběť, na níž je pácháno bezpráví, ať už v zaměstnání, rodině či jinde.

Dle mého názoru jsou mediátoři třeba, protože řada případů je o komunikaci a zájmu řešit jakékoliv problémy a nejasnosti. Někdo by však mohl namítnout, že se mediátoři na lidech přiživují a že vzniká nový zlatý důl.

Je dobré, když se u našich sousedů objevují pořady, které mají za cíl urovnávat občanskoprávní spory bez nákladných soudních procesů. Pokud se znesvářené strany dohodnou, tak se sepíše mediační smlouva, jež stanovuje povinnosti a úkoly pro každou z nich. Nedojde-li ke vzájemné dohodě, pak hrozí finančně náročnější soud.

Pořad Ochrancovia bych doporučil i v našich médiích, aby se zajistila právní jasnost a přehlednost. Pomohlo by to ke snížení administrativní zátěže v nepřehledné justici České republiky. Zároveň by to pomohlo k »odkrytí« charakterů zúčastněných stran. Pokud se problémy lidí budou efektivně řešit třeba »po menších soustech«, ale pořádně, pak se snadno zorientujeme třeba v labyrintu soudních spisů.

Lidský život provázejí radosti i starosti, maličkosti i extrémy. Zhlédl jsem několik dílů pořadu Súdna sieň, který vypovídá především o občanskoprávních sporech. Vlastně se jedná o soudní při v médiích (také televize JOJ), jež může i nemusí být kritizována. Někdo by namítnul, že se dotyčné strany, jež jsou ve sporu, totálně ztrapňují a znemožňují.

Většinou jde do tuhého, neboť se »hraje« např. o setrvání manželství, o děti, peníze (alimenty), různá odškodnění a zadostiučinění. Také v tomto pořadu padaly »mastné« soudní pokuty v eurech za narušování soudního procesu.

Dokonce zde zaznělo mnoho nadávek, sprostých a neslušných slov ze strany navrhovatele i odpůrce. A proto si říkám, že příslušní soudci dokázali vytrvat v celém procesu - i přes mediální tlak a hlasité hádání mezi znesvářenými stranami. V některých případech, které jsem viděl, přímo nesouhlasím s verdiktem, naštěstí existují instance, kde se může dotyčný odvolat.

Dle mého názoru bychom také mohli zavést český pořad, který by se odehrával v soudní síni, a to pod kamerovým systémem. Jsem přesvědčen, že by to částečně urychlilo a zefektivnilo naše soudnictví, jež by v tomhle případě fungovalo mnohem precizněji. Musely by však souhlasit všechny zúčastněné strany - navrhovatel a odpůrce, stejně tak právní zástupci, svědci atd.

Existuje samozřejmě i protichůdný názor. Důvodem je to, že by tenhle mediální a právní pořad narušoval soukromí příbuzných a rodinných příslušníků obou zúčastněných stran. I toto riziko se musí brát v úvahu. Nesmíme toužit po bezcitné mediální senzaci. Je na každém z nás, jak se budeme v životě chovat k sobě, ke svým blízkým i okolnímu světu. Doufejme, že dobře.

Václav KOVALČÍK

24. 10. 2014  Václav KOVALČÍK