Snad opravdu přinesou štěstí

Jednou z tradic, která se rozvíjí a má příznivý ohlas u obyvatel našich měst a vesnic, je slavnostní zahájení adventu. Na Jinecku proběhlo několik takových akcí v neděli 30. listopadu a další, například v Drahlíně, následovaly.

Slavnost spojená s rozsvícením vánočního stromu přilákala také velkou část obyvatel obce v Obecnici. Měla dvě části.

První se odehrávala na návsi, kde shromáždění obyvatelé zhlédli vánoční hru v podání divadelního spolku Skalka. Nejen biblické téma, ale zejména propracované provedení v podání zkušených ochotníků oblečených v krásných kostýmech, navodilo správnou předvánoční atmosféru.

Po slavnostním rozsvícení vánočního stromu pozval starosta obce Josef Karas účastníky na hřiště, kde se vypouštěly balonky štěstí. Ve větru to nebylo vůbec jednoduché, ale nakonec se přece jen na oblohu vznesly barevné svítící objekty, zmenšující se s nabíranou výškou. Snad opravdu těm, kteří je vypustili do světa, přinesou splnění jejich tajných přání. Kéž by se to povedlo alespoň u těch spojených s odstraněním existenčních problémů.

TEXT a FOTO - Miroslav MARŠÁLEK

5. 12. 2014  Miroslav MARŠÁLEK