Daj-li, či nedaj-li medaili

Slogan z českého filmu s Vlastou Burianem mně připomněl debaty v souvislosti s udělením státních vyznamenání prezidentem u příležitosti výročí vzniku Československé republiky. Přitom nejde jen o tuto nedávno prožitou událost. Mám pocit, že se u nás v současnosti rozdávají metály za všechno a všem. Má však taková inflace ocenění vůbec nějaký smysl? A proč se tak děje v tržní ekonomice, kde se má kvalita práce a zásluhy prosadit podle zcela jiných principů, než že oslavovat budou pomáhat různé samozvané poroty, anebo významní jednotlivci.

Ocenění zásluh

Ocenit nějakou výjimečnou činnost bylo a je vhodné a normální. Dokazuje to pozornost každoročně věnovaná zvláště médii vyhlašování filmových Oscarů anebo udělování Nobelových cen v různých oblastech lidské činnosti. Právě vzor těchto světově nejvíce rozšířených hodnocení dal vzniknout podobným ceremoniím na všech úrovních lidské činnosti a zájmů. Není pochyb o tom, že člověk uznání za mimořádné pracovní, sportovní či umělecké výkony potřebuje a jistě si je většina nominovaných také zaslouží. Vždyť je to zároveň porovnání výsledků činností s těmi nejlepšími v oboru, a to všechny silně motivuje k zvýšení úsilí a nasazení.

Medaile motivují

Mohu vzpomenout své vlastní zkušenosti, kdy jsem jako mladý amatérský »pisálek« s napětím čekal výsledky vyhlašování úspěšných publicistů ke Dni tisku, které za socialismu byly vyhlašovány vždy koncem září i na okresní úrovni a kde jsem získal prvé diplomy za publikační činnost. Velmi jsem si jich cenil, stejně jako ocenění profesní, které jsem jako učitel dostával za podobnou odbornou publikační činnost u příležitosti Dne učitelů.

Ocenění je nadčasové

Vůbec to své nejvyšší, Medaili Za vynikající práci, jsem dostal na Celostátní konferenci učitelů v roce 1984 v Praze. Nepatřím k těm, kteří po změně režimu svá vyznamenání okázale vracejí, s tím, že jimi byli oceněni v době totality. Je přece zřejmé, že poctivá a úspěšná práce se oceňuje v každé době, a pokud člověk takové ocenění získá, není třeba hledat za vším jenom nějaké politické vlivy. Konkrétně v tomto mém případě se o vyznamenání uvažovalo pro více kandidátů a někteří z nich byli z oblasti mimo školní praxi, z okruhu lidí, kteří jeho směřování ovládali z ideologických pozic. Učitelskou veřejnost tehdy oslovilo, že se nakonec rozhodlo, aby ocenění dostal učitel, člověk přímo pracující s dětmi na škole a dávali mi to otevřeně najevo.

Jivínský Štefan je pro mne nejcennější

Já si však ze všech poct, medailí a titulů, které jsem v životě dostal, nejvíce cením uznání, kterého se mi dostalo jako člověku působícím v oblasti kultury a veřejné činnosti od samotné veřejnosti. Je to cena Jivínský Štefan, kterou navrhují lidé zdola a kterou každoročně získává jeden člověk v regionu za zásluhy o rozvoj společenského a kulturního dění v místě. Taková krásná tradice vznikla občanskými iniciativami před dvaceti lety na Jičínsku a dodneška jsou vždy 25. února vyhlašováni dva její laureáti. Jeden za »počin roku« a druhý za »dlouhodobou činnost«. Vítěz obdrží dřevěnou sošku. Ta patří mezi mé skutečné relikvie ve sbírce uznání, kterých se mi během života dostalo. Právě proto, že ji navrhují moji bývalí žáci, jejich rodiče, knihovníci, kronikáři, prostě lidé, kteří moji práci nejlépe znají a mohou ji proto spravedlivě ocenit, protože jsem léta mezi nimi pracoval. To je vyznamenání přicházející přímo od života a jako takové je i hodnotím a oceňuji.

Medaile jsou výrazem úcty k člověku

Přál bych každému člověku, který dělá nějakou veřejnou činnost, aby se mu dostalo takového uznání a pozornosti. Jsou ceny, které jsou efektní svým zaměřením, jiné velkou pompou, s jakou jsou oceněným předávány. Ale tou největší odměnou je pocit, že si někdo mé práce všiml a rozhodl se ji svým způsobem ocenit. Je to doklad toho, že má práce, kterou jsem věnoval své zálibě, společnosti, lidem, měla svůj smysl.

Oldřich SUCHORADSKÝ, Hradec Králové

FOTO - http://jivinskystefan.webnode.cz

12. 12. 2014  Oldřich SUCHORADSKÝ