Stoletá oslavenkyně

Rovných sto let oslavila v těchto dnech paní Juliana Andrejková, která od roku 1994 žije v Domově pro seniory ve Vítkově, zařízení, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

Paní Juliana Andrejková se narodila 8. prosince 1914 v obci Driečná v okrese Svidník na východním Slovensku. Pochází z deseti sourozenců. Měla velmi těžký život, rodiče žili v chudobě odpovídající tomuto kraji a dané době. Maminka jí brzy umřela, a tak se musela starat o své mladší sourozence. V roce 1936 se seznámila s budoucím manželem Janem a přestěhovali se do Libčan v okrese Hradec Králové. Po válce se odstěhovali do Předměřic nad Labem v okrese Hradec Králové, kde se jim narodily dvě děti, Eva a Jan. Paní Juliana zde pracovala v místním JZD v létě na poli, v zimě ve chlévě, přitom se starala o manžela a o své dvě děti. Po smrti manžela v roce 1985 odešla paní Juliana bydlet do domova důchodců v Hradci Králové. Od února roku 1994 se přestěhovala do Ústavu sociální péče pro dospělé v Opavě a v květnu téhož roku se stal jejím novým domovem nově otevřený Domov pro seniory ve Vítkově, kde žije dodnes. Paní Juliana žila celý život skromně, byla pracovitá, milující své dvě děti a velmi ráda vařila.

»Jsem velice rád, že den vašeho narození můžeme prožívat společně s vámi. Život, s určitou nadsázkou, se podobá knize s tím rozdílem, že ji můžeme číst pouze jednou. Přeji vám, abyste ve své knize našla nejen dostatek štěstí, lásky a optimismu, ale také dobrá a přátelská slova a milé úsměvy. K vašemu významnému životnímu jubileu vám chci ze srdce popřát pevní zdraví, hodně spokojenosti, ale také, ať dokážete najít něco, co vám přinese radost, ať máte kolem sebe lidi, kteří vás dokáží potěšit, pochopit či vám pomoci,« blahopřál oslavenkyni náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomír Recman. Poblahopřát přišli rovněž zástupci města Vítkova, ředitel domova a zaměstnanci.

(za)

12. 12. 2014  (za)