Na aktuální téma

Malá čtenářská vzpomínka

Jednadvacátého září 2015…

Dnes je tomu pětadevadesát let, co v Praze vyšlo první číslo Rudého práva. Událost pro dnešního čtenáře zcela zanedbatelná. Jakkoliv na tyto noviny sedá prach nemilosrdného zapomnění, je přesto důvod si toto výročí připomenout: jde o noviny, které sice kdysi patřily jedné politické straně, ale jejich historie se nedělitelně prolnula s dějinami celého národa. Vzpomeňme alespoň jeden fakt: těžké dny Mnichova v roce 1938. Tehdy stránky právě těchto novin mobilizovaly čtenáře, i nečtenáře, do protinacistického odboje.

[o]

Možná, že se to už zapomnělo, ale Rudé právo v době Mnichova svým denním nákladem 150 000 výtisků se stalo hlavní polnicí burcující československou veřejnost k odporu proti nacistické hrozbě a svým způsobem vdechlo tomuto odboji celonárodní charakter.

Byli to také jeho tvůrci, redaktoři Rudého práva, kteří museli jako první splácet svou daň protifašistickému odboji: Jan Šverma, Julius Fučík, František Křížek, Jan Krejčí, Eduard Urx, Kurt Konrád, Václav Sinkule, Vratislav Šantroch-Hart, Václav Křen a Stanislav Brunclík položili své životy ve jménu vlasti a její svobody. Nebylo jediného roku v době druhé světové války, kdy by nevyšlo aspoň jedno číslo ilegálního Rudého práva. V roce sedmdesátého výročí osvobození od fašismu je třeba i to připomenout.

To má v úmyslu i tato malá čtenářská vzpomínka.

Zdeněk HOŘENÍ

21. 9. 2015  Zdeněk HOŘENÍ