Rozhovor s finančním ředitelem a. s. Futura Otakarem Zmítkem

Jako nakladatelství se máme čím chlubit

Když tak rekapitulujete rok 2015, co podle vás bylo nejúspěšnější z hlediska vaší vydavatelské politiky?

V roce 2015 jsme úspěšně navázali na předchozí rok, kdy naše kniha Pět válek Ludvíka Svobody byla v Rusku oceněna jako nejlepší zahraniční kniha. V letošním roce jsme v rámci naší edice vydali celkem dvanáct nových titulů. Některé ještě do konce roku vyjdou.

Obsah naší produkce je zaměřen převážně na české autory. Knihy, které jsme letos vydali, zahrnují různé oblasti života. Naše nakladatelství rozšířilo svůj potenciál a k literatuře faktu jsme postupně přidali klasické romány, knihy o historii, ale i publikace o přírodě a letos poprvé také o sportu.

Tento rok považuji co do kvality i prodejnosti za nejúspěšnější námi vydanou slavnou knihu Bohuše Chňoupka Banderovci. Tuto knihu jsme mohli vydat díky podpoře České nadace 2000. Je to román plný známějších i zcela neznámých faktů o minulosti. Je však nejen obsažným dokumentem doby, ale právě dnes na výsost aktuálním příspěvkem k poznání kořenů vážných problémů současnosti.

K 70. výročí konce druhé světové války jsme vydali i další knihy jako publikaci Takový osud připravili lidé lidem z pera Jaroslava Štraita, knihu o utrpení vězňů koncentračních táborů, ale i podnětnou a novými fakty nabitou knihu německého autora Kurta Pätzolda Stručné dějiny druhé světové války s trochu provokativním podtitulem Stalin a Hitler stejně vinni?. Kladu důraz na autora – jde o netradiční pohled na druhou světovou válku z německé strany, ale rozhodně levicový a antifašistický. Přeložil Emil Hruška.

[o]

Blíží se Vánoce. Každé vydavatelství nabízí čtenářům něco nového. Co akciová společnost Futura?

Ještě před Vánocemi připravujeme vydání celkem tří knih. Jednak to bude obrazová publikace Romana Blaška Vášně mého života – jedná se o knihu fotografií, která je strhující výpovědí o životě přítomnosti. Zde bych zejména upozornil na kapitolu věnovanou Ukrajině nedávné doby.

Další knihu, kterou připravujeme a měla by do konce roku vyjít, je publikace Řeč plátna a kamene od Jiřího Stana. Kniha s výstižným podtitulem O tvůrcích krásy, bez nichž by bylo smutno je souborem uměleckých reportáží o autorových návštěvách v ateliérech téměř tří desítek českých a slovenských malířů, sochařů, keramiků, sklářů, vesměs národních a zasloužilých umělců. Zcela určitě zaujme čtenáře, kteří milují poznání neznámého o známých lidech, o jejich tvorbě a postojích k důležitým obdobím našich dějin. Navíc se jedná o umělce, kteří v dnešní době nemají nebo by neměli na růžích ustláno.

Poslední knihou, která vyjde, bude II. díl Československé statistiky v letech 1980–1992. Tato naprosto ojedinělá a potřebná publikace dokončuje celkový přehled uvedeného období a téměř na tisíci stranách obou dílů shromažďuje statistické údaje České a Slovenské republiky i Československa jako celku. Umožňuje srovnat jednotlivé ekonomické a sociální základy republik.

Celkově jsou tato fakta objektivním nositelem hodnocení národního hospodářství a dalších oblastí života lidí v daném období. Kniha bude vedle odborníků zajímavá i pro čtenáře, kteří rádi pracují s informacemi statistického typu. Poskytuje zájemcům fakta, která nelze zkreslit, jak to často vidíme ve vystoupeních některých rádoby historiků nebo politiků. Záleží nám na čtenářích, kteří přemýšlejí a nenechají se, jak se říká, opít rohlíkem. Řeč čísel nelze zamlčet, lze jen vyčíst základní podmínky života lidí oné doby. Proto si myslím, že může zaujmout prakticky každého.

Jaké další knihy jste letos nabídli a jaká byla úspěšnost jejich prodeje?

Již na začátku roku jsme vydali velice úspěšnou knihu Jaroslava Štraita České XX. století – nekonečný příběh, jakousi procházku minulým stoletím rok po roce. Objektivně patří do žánru literatury faktu. Autor je veden snahou podat výklad srozumitelně a objektivně. Je to kniha rovněž nabitá fakty.

Letos jsme také vydali po úspěšných Osudových okamžicích od Jaroslava Kojzara knihu jeho povídek Den odlétajících ptáků. Dovolte mi pro charakteristiku knihy ocitovat z úvodního slova Karla Sýse: »Setkání a rozchody, smutek a radost, posezení s přáteli a zloba nepřátel, optimismus a tragika, psychologické záhady a průzračné city, osamělost a družnost… Život jde a Jaroslav Kojzar nikdy neopomene zdůraznit, že tak tomu bylo, je a bude. Osobní osudy se uzavřou, ale život pokračuje dál, jak naznačuje jeho oblíbená trojtečka na konci mnohých vět i mnoha povídek.

Ano, nedozvíme se, jestli se sejdou stárnoucí milenci, ošálení na nesprávnou adresu odeslanou esemeskou, jestli se urovná vztah mezi rodiči a dětmi, jestli se protagonistům podaří přemoci staré rány, jestli staré křivdy opravdu vrhají dlouhé, nepřekročitelné stíny… Nic není předem dáno, i když to vypadá, že jisté hranice, v člověku i v prostoru, nelze překročit bez ztráty kytičky.

A je dobře, že v nejlepších povídkách je pointa pouze naznačena, protože – tak jako v životě – má na vybranou nejen aktér děje, ale i čtenář. Neboť brzy zjistí, že autor přehrává i jeho osud a že je stále na vážkách, zda dopadne dobře, nebo špatně. A že je na každém z nás, aby o svém osudu rozhodl sám.«

Z mnoha knih uvedu ještě malou, ale obsažnou knížku Vratislava Ebra Sranda po životě: Bonmoty a citáty o tom, co bude potom. Jde trochu o černý humor, který je však českými čtenáři velice oblíben.

Jakou nabídku nám chystáte v příštím roce?

Oproti minulosti si doopravdy máme z čeho vybírat. Dnes má zájem u nás vydávat kolem třiceti autorů. Bohužel, naše možnosti jsou omezené, a proto velice pečlivě zvažujeme, které knihy vydáme. Vlastní nakladatelský plán je schvalován představenstvem společnosti v prosinci. Přesto mohu již teď prozradit, že určitě vydáme Případy a příběhy (Okupace a válka) od Emila Hrušky, který se vrací do období druhé světové války a líčí některé neznámé vztahy mezi pohlaváry třetí říše.

Určitě zajímavou knihou bude pokračování Osudových okamžiků od Jaroslava Kojzara. Dále připravujeme vydání knihy o přírodě kolem Blaníku od Antonína Roháčka, známého autora povídek o přírodě brdských lesů. Jeho Zelené Brdy, Tajemné Brdy, Brdské vzpomínaní a Zázraky přírody jsou beznadějně vyprodány. Využil bych i této příležitosti a poblahopřál mu k životnímu jubileu, kterého se dožívá v těchto dnech.

V plánu je také kniha Františka J. Kolára U Dunkerquu za svobodu, v Ruzyni za čest. F. J. Kolár byl jedinečnou postavou českého levicového hnutí. Bojoval v Anglii, v padesátých  letech byl odsouzen, po propuštění se dále věnoval levicové žurnalistice. Podle záznamů vzpomínek zpracoval a k vydání připravil jeho syn Vladimír Kolár.

Podle vašich zkušeností a toho, co jste právě řekl, o jaký typ literatury mají čtenáři zájem především?

Čtenář má zájem o dobrou literaturu. Ať je to literatura faktu, historický román nebo povídky o přírodě. Jde o to, aby kniha byla pravdivá a něco čtenáři řekla. Naším krédem je, aby si knihy udržovaly stálou hodnotu a nebyly poplatné danému okamžiku. Příkladem může být už to, co jsem uvedl o knihách, které jsme vydali v letošním roce. Jejich rozsah je z tohoto pohledu velký, ale mají jedno společné: lidem se líbily a rádi je kupují.

Abych nezapomněl, letos jsme též vydali za podpory knihu Vladimíra Slobodziana Devadesátka stolního tenisu v Čechách, na Moravě a Slovensku. Na této knize je vidět, že náš záběr, co se týče oblastí, je široký, ale na druhé straně nám jde o to, abychom vydávali knihy kvalitní a pro čtenáře cenově dostupné.

Pokud bydlím třeba v Beskydech nebo v jižních Čechách, jak se k vaší nabídce dostanu?

Naše knihy lze jednak koupit v prodejně v sídle naší společnosti, ale i přes e-shop nebo přímo objednat telefonicky. V tomto smyslu je zajištěna dostupnost. Pravidelně provádíme nabídky našeho nakladatelství v Haló novinách, kde jednotlivé tituly nejen představujeme, ale zároveň jsou pravidelně psány recenze těchto knih. Domnívám se, že v tomto smyslu byly i naše dvě akce úspěšné – první v létě, kdy jsme provedli akci S knihou na dovolenou nebo na chatu anebo dnešní Vánoční akce, kdy prodáváme knihy za velice výhodné ceny. Proto znova naše čtenáře zvu do prodejny nebo na internet na adrese http://www.nakladatelstvi-futura.cz/

Nevydáváte však jen knihy, ale i další tiskoviny. Jaké? S jakými výsledky?

Ano, naše produkce je vedle knih zaměřena také na vydávání dalších tiskovin. Velice úspěšné jsou naše kalendáře, které už pět let vycházejí tematicky zaměřené; jejich obsahem jsou citáty, aforismy, bonmoty a epigramy. Texty většinou zpracoval Vratislav Ebr a ilustracemi doplnil Miloš Martenek. Letošní kalendář Muž a žena byl již v září minulého roku vyprodán. Další naší produkcí jsou pohlednice k MDŽ, k novému roku a tak dále… Na to, že jsme malé nakladatelství, se domnívám, že i přesto dokážeme, že naše místo na trhu je oprávněné a, dá se říci, pevné.

Závěrem mi dovolte popřát našim čtenářům – současným i budoucím – veselé Vánoce a hodně štěstí do nového roku.

Helena KOČOVÁ

23. 11. 2015  Helena KOČOVÁ