Rozhovor s poslankyní Evropského parlamentu Kateřinou Konečnou

Evropský parlament byl v posledním roce spíše prodlouženou rukou nikým nevolené Komise

Je počátek nového roku. Co všechno vám přinesl ten starý?

V osobním životě určitě to nejkrásnější, co může život ženě dát. Tedy zdravého a úžasného syna.

A co Evropský parlament? Zklamal vás, anebo jen v něčem?

Práce v Evropském parlamentu je úplně jiná než v tom českém, ať už rozsahem, projednávanou agendou či nutnou komunikací nejen mezi poslaneckými frakcemi, ale i mezi zástupci jednotlivých států. Bohužel EP byl v posledním roce spíše prodlouženou rukou nikým nevolené Evropské komise, která na rok 2015 asi nebude vzpomínat v dobrém. Dnes je již nepopiratelné, že Evropská unie selhala. Selhala jak v řešení uprchlické krize, tak problémů s jednotnou evropskou měnou, ale především v tom, že svým nicneděláním ztratila důvěru občanů. A je třeba, abychom si jasně řekli, že toto je vina tzv. evropských elit, tedy lidí typu pana Junckera, Tuska, Hollanda či paní Merkelové. To jsou lidé, kteří Evropskou unii dovedli tam, kde dnes je, a je třeba, aby za to nesli odpovědnost.

A levicová frakce, jíž jste členkou? Nedávno jsme slyšeli jistou kritiku na její činnost. Myslíte, že je oprávněná?

Kritika je správná, ale musí být věcná a konkrétní a měla by v sobě obsahovat i návrhy řešení. Jen kritizovat umíme všichni, ale většinou to k ničemu nevede, pokud se kritik nechce jen zviditelnit.

Naše frakce je názorově velmi široká a určitě můžeme říct, že jsou v ní zastoupeni kolegové ze stran, ke kterým máme názorově blízko, jako kyperský AKEL, portugalské PCP či německá Die Linke. Jsou s námi ve frakci však i kolegové, kteří plně nesdílejí naše programové ukotvení a ideály. To, na čem se však všichni shodneme, je, že chceme Evropu jinou. Především sociálnější, lidem naslouchající a mírumilovnou. Pro mne osobně je působení v GUE/NGL především obrovskou zkušeností, jak hledat kompromisy a lidi spojovat a zároveň prosazovat a obhajovat naše komunistické myšlenky v rámci EU.

Věnovala jste se hodně ochraně přírody a ovzduší. Postoupili jsme dál v tomto směru?

V Evropském parlamentu jsem se hodně věnovala směrnici o středních spalovacích zdrojích, kterou jsme nakonec přijali. Tato směrnice přinese regulaci vypouštění škodlivých emisí z menších zdrojů, které doposud stály mimo zájem státu. Stále jsme jen regulovali velké zdroje (velké elektrárny, teplárny) až na hranici možného, ale pro zlepšení ovzduší je třeba regulovat i tyto zdroje do 50 MW instalovaného výkonu.

[o]

Rovněž směrnice o národních emisních stropech bude pozitivní pro zlepšení ovzduší v evropských zemích a hlavně doufám, že se podaří, aby se polská strana více věnovala snížení vypouštění škodlivých emisí na jihu Polska, odkud se emise šíří do Moravskoslezského kraje, který sám o sobě má velké problémy s kvalitou ovzduší.

Co pokládáte v této souvislosti za váš největší úspěch?

Jak jsem uvedla výše, měla jsem možnost se jako stínová zpravodajka přímo podílet na tvorbě dvou velmi důležitých směrnic v oblasti ovzduší a promítnout do nich také české názory a postoje. Například problematika tzv. lokálních topenišť je poměrně specifická, ale neměla by v kontextu řešení chybět. Stejně tak jsme se zaměřili na automobilovou dopravu, která v rámci znečištění ovzduší hraje v řadě regionů klíčovou roli.

Na rozdíl od europoslanců jiných politických stran se věnujete hodně vašemu regionu. Co tady pokládáte za největší problém?

Za zásadní problém je třeba považovat nezaměstnanost a riziko jejího nárůstu, především pokud se vládě nepodaří udělat včas kroky v řešení problematiky OKD a pana Bakaly. Kraj v této věci dělá maximum možného, ale pokud si někteří členové vlády nepřestanou hrát na všeználky a de facto tím pro své hnutí připravovat volební kampaň pro podzimní volby, nemá moc šancí, jak lidem v této záležitosti pomoci.

Stejně tak máme i nadále co vylepšovat v oblasti životního prostředí, ve kterém žijeme.

A jsme u nového roku 2016. Co od něj očekáváte?

Pevně věřím, že to bude rok lepší než rok 2015. Je třeba se poučit z chyb a hlavně konečně začít řešit skutečné problémy v reálném čase, ať se jedná o problematiku migrace, ale také o ekonomické problémy. Doufám, že si v Evropě uvědomíme, že bychom se neměli dále míchat do konfliktů, které cíleně zakládají a posilují USA a někteří členové NATO. Měli bychom se naučit budovat partnerství, ne posílat tanky.

Čeká nás také nadále jednání o smlouvě TTIP. Jednání o této smlouvě, která se dotkne života všech občanů EU, musí být transparentní a občané musí být seznámeni s tím, jak úředníci při jednání postupují. Samozřejmě by bylo hezké, kdyby se od vyjednávání ustoupilo úplně, ale nepředpokládám, že se najde již v příštím roce tolik odvážných a moudrých státníků, kteří by tak učinili. A proto je nutné nadále o smlouvě veřejně informovat a vyjednavače tlačit k dokumentu nepoškozujícímu občany EU.

Myslíte, že se přece jen podaří vyřešit krizi, která vznikla příchodem imigrantů?

Tu krizi se musí podařit vyřešit! Evropa není nafukovací a neumíme přijmout miliony migrantů z celého světa. Je to největší výzva pro příští rok. Musí se konečně začít uskutečňovat plány, o kterých se jen mluví – podpora uprchlických táborů vně hranic EU, důsledná ochrana vnějších hranic, stabilizace zemí, ze kterých uprchlíci přicházejí, a dohody s tranzitními zeměmi, že nenechají volně procházet migranty. Česká vláda by měla být daleko víc aktivní v tlaku na řešení. Zatím se vláda jen defenzívně bránila přijetí kvót, aby se pak nechala přehlasovat a ani se nepřipojila k žalobě, kterou podalo Slovensko.

A co další problémy? Ochrana přírody?

Problémů je před námi mnoho a o mnohých jsme již v rozhovoru mluvili. V oblasti životního prostředí nás v roce 2016 čeká zásadní jednání o zcela nové odpadové legislativě, která se dotkne výrazně i ČR. Jde především o to, aby se zabránilo vzniku odpadu, a pokud odpad vznikne, aby byl co nejvíce znova využit. Budou pokračovat také jednání o ochraně ovzduší. Velmi důležité bude i nastavení pravidel v rámci jednání o energetické unii, kde by si naše země neměla nechat ujet vlak.

Ještě se zeptám: Co byste přála nám všem v tomto roce?

Především zdraví, to je to nejdůležitější, co máme. Ve veřejném životě poté především to, aby nás zastupovali lidé, kterým jde o občany, a ne o sebe, případně o své zisky pro své podniky. Méně byrokracie, více racionality a hlavně hledání rychlých a účinných řešení problémů, ne čekání na to, jak vše dopadne.

Myslíte, že vaše přání má naději se prosadit?

V roce 2016 nás čekají velmi důležité krajské volby a volby do části Senátu. V krajích, kde jsme měli možnost podílet se na vedení, se ukázalo, že zástupci KSČM pracují pro občany a priority se jim daří úspěšně prosazovat. Proto, pokud chceme naplnit to, o čem jsem mluvila v předchozí otázce, je nutné dát šanci lidem, kteří prokázali, že se nebojí zodpovědnosti a jsou připraveni pracovat pro občany. Tedy lidem na našich kandidátkách.

Jaroslav KOJZAR

4. 1. 2016  Jaroslav KOJZAR