Představujeme EU

Úloha EP v legislativním procesu EU

Evropský parlament reprezentuje zájmy 510 milionů obyvatel 28 členských států Evropské unie. Původně poradní orgán se dnes výraznou měrou podílí na přijímání právních předpisů Unie a jeho role stále roste.

Drtivá většina evropské legislativy je přijata v řádném legislativním procesu, v tzv. procesu spolurozhodování, kde má EP a Rada EU rovnocenné postavení. Děje se tak např. v oblasti ekonomických záležitostí, přistěhovalectví, energie, dopravy, životního prostředí, ochraně spotřebitelů a další.

Vedle této »spolurozhodovací« pravomoci má EP také konzultační roli. V těchto případech musí Rada před hlasováním o návrhu Evropské komise získat stanovisko EP, není jím však vázána. Nejvýznamnější oblastí legislativy, kde se tento postup uplatní, je oblast daní.

V jiných případech je k rozhodnutí potřebný souhlas EP, který pouze vyjádří, zda s určitým návrhem souhlasí či nikoli. Toto rozhodnutí EP je pak závazné a používá se např. v případě přístupu nových členských států, stejně jako aktuálně v případě dohody o vystoupení Británie z EU či při podpisu mezinárodních smluv mezi EU a třetími zeměmi.

(za)

26. 5. 2017  (za)