Studentky se inspirují v technických provozech

Kariérní den pro dívky, tzv. Girls Day, se konal 26. dubna. Jeho již šestý ročník zaujal na 130 dívek ve věku zejména 15-19 let, ale i starších, které se přihlásily a projdou řadu atraktivních provozů. Cílem akce je povzbudit jejich zájem o technické obory.

Nedostatek žen v technických profesích a studijních oborech je dlouhodobým problémem, firmy je těžko shánějí a přicházejí tak o jejich potenciál. Jedním z důvodů zůstává přetrvávající stereotypní představa o tradiční roli ženy ve vztahu k výběru povolání. Ženám tak uniká příležitost uplatnění a seberealizace v těchto prestižních a pro společnost stále důležitějších oborech. »V ČR výrazně chybí technici a řemeslníci,« konstatovala předsedkyně Odborné sekce školství ÚV KSČM Marta Semelová. Proto považuje za důležitou podporu těchto oborů ze strany krajů, firem i organizací, a to v souladu s požadavky pracovního trhu. »To, že nabídka technických oborů směřuje také k děvčatům, je správné, mnohé z nich svou zručností a technickým myšlením strčí nejednoho chlapce do kapsy,« řekla našemu listu.

Dívky dostaly příležitost nahlédnout do provozu firem, seznámily se s nejrůznějšími pracovními pozicemi a lidmi z praxe a zároveň získaly konkrétnější představu o tom, co práce v technických oborech obnáší. »Firmy připravily speciální program, v rámci kterého umožní mladým návštěvnicím vyzkoušet si a naučit se něco nového a načerpat inspiraci pro svou budoucí studijní nebo pracovní kariéru,« informoval nás »Tým Girls Day« z pořádající obecně prospěšné společnosti Gender Studies.

[o]

Jen pestrý tým má výsledky

Hlavním partnerem akce je Škoda Auto, a. s., která zve dívky do svého mladoboleslavského závodu. Pražské firmy zastoupí Vodafone, Ricardo Prague, MSD IT, Průmstav a SMP CZ. Právě poslední jmenovaná patří mezi firmy s nejdelší historií podpory Girls Day v ČR, je to také jediný zástupce oboru stavebnictví. »Proč Girls Day? Protože stavební společnosti SMP CZ a PRŮMSTAV jsou otevřené dívkám ze středních a vysokých škol, kterým jsou technické obory blízké a uvažují o své budoucí kariéře právě ve stavebnictví, které už dávno není jen doménou mužů,« uvedla Jitka Mejzrová z tamního oddělení komunikace a rozvojových programů.

Girls Day není jen záležitostí hlavního města. Zájem o pořádání Girls Day mezi firmami roste, o tom svědčí účast plzeňské konstruktérské společnosti Konplan, s. r. o. »Důvodem, proč se Konplan připojil k této akci, je obecně malý podíl žen v technicky zaměřených povoláních. Jsem osobně přesvědčena, že jen dobře složený pestrý tým může dosáhnout výjimečných výsledků. A podpora zastoupení žen v pracovních týmech k této myšlence patří. Jsem ráda, že jsme v naší konstruktérské firmě našli hned několik kolegyň, které se o své osobní příběhy rozhodly velmi spontánně podělit,« řekla manažerka Vendula Linková. V Brně se účastní zástupkyně vysokého školství, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity.

Girls Day připadá tradičně na poslední čtvrtek v dubnu, ve stejnou dobu probíhají akce spojené s mezinárodním Dnem dívek v ICT ve 166 zemích světa.

(za, mh)

26. 4. 2018  (za, mh)