Počet čtenářů roste, i mladých

Skoro čtyři pětiny Čechů přečtou alespoň jednu knihu ročně. Deset a více knížek zvládne za stejnou dobu přečíst 22 procent lidí. Podíl čtenářů v mladších věkových kategoriích v posledních letech roste. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Zatímco v roce 2011 přečetlo alespoň jednu knížku 68 procent obyvatel ČR, předloni jejich podíl stoupl na 73 procent. Ve zhruba třetině případů lidé sáhli po jedné až čtyřech knihách. Více než čtyři a méně než devět knih pak ročně přečetla necelá pětina populace.

V přístupu k četbě panuje podstatný rozdíl mezi pohlavími. Ani jedinou knížku nepřečetly předloni skoro dvě pětiny mužů, zatímco u žen to bylo jen 15 procent.

Z hlediska věku bylo nejvíc aktivních čtenářů, dle očekávání, mezi studenty. »Pouze deset procent studentů starších osmnácti let uvedlo, že v roce 2016 nepřečetli žádnou knihu,« uvedl Milan Dedera z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ. Podíl těch, kteří přečetli deset a více knih, dosahoval u studentů přibližně 40 procent, tedy skoro dvojnásobku průměru celé populace. Podle statistiků lze jen spekulovat, kolik z těchto knih bylo přečteno v rámci povinné studijní četby.

Nejenom pro spisovatele či knihkupce je pozitivní zjištění, že mezi mladými zájem o četbu sílí. U lidí od 18 do 24 let vzrostl mezi lety 2011 až 2016 o devět procentních bodů. »Nejenže se v této věkové kategorii zvýšil podíl čtenářů, ale vzrostl také podíl těch, kteří přečtou ročně deset a více knih,« dodal Dedera.

Dobře si vedou také senioři. Deset a více knížek přečetl v roce 2016 každý čtvrtý důchodce ve věku do 69 let. »V důchodovém věku tak zřejmě lidé opět nacházejí cestu k četbě, což může být dáno zejména vyšším množstvím volného času,« domnívá si Dedera.

(ste)

21. 5. 2018  (ste)