Střípky z EU

Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství

V lednu 2018 přijala Evropská komise sdělení o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství. Představuje klíčové závazky pro opatření na evropské úrovni, které mají změnit způsob, jakým jsou plasty a výrobky z plastů navrženy, vyráběny, používány a recyklovány.

Navrhuje, aby do roku 2030 byly všechny plastové obaly recyklovatelné. Strategie rovněž zdůrazňuje potřebu konkrétních opatření ke snížení dopadu plastů na jedno použití, zejména v našich mořích a oceánech.

[o]

Návrh zprávy výboru ENVI vítá toto sdělení jako krok vpřed k udržitelnému řízení plastů v celém hodnotovém řetězci a tím přispívá k přechodu EU ke kruhové ekonomice. Zpravodaj Demesmaeker se domnívá, že prevence vzniku plastového odpadu a zvýšení našeho výkonu při recyklaci plastů jsou pro nás klíčové a že strategie v oblasti plastů by měla sloužit také jako páka pro stimulaci nových, inteligentních a kruhových obchodů, výrobních a spotřebních modelů pokrývajících celý hodnotový řetězec.

Návrh zprávy je strukturován na pět úseků, které postupně řeší potřebu přejít od návrhu k recyklaci k navržení cirkulace, vytvoření skutečného jednotného trhu s recyklovanými plasty, předcházení vzniku plastového odpadu a vytvářet inovace a celosvětové akce.

Za stínový kabinet mj.

Torres Martínez (GUE/NGL)

(za)

25. 5. 2018  (za)