Rabasova galerie se má rozvíjet

Do Rabasovy galerie v Rakovníku zamířil v pátek 25. května předseda krajského Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM).

»V Rakovníku jsem diskutoval s panem ředitelem a panem architektem o konkretizaci dostavby Rabasovy galerie,« vysvětlil Štefek. Středočeský kraj chce původní záměr dopracovat i s ohledem na předpokládaný rozvoj galerie, strategické plány kraje a i s ohledem na zájmy a potřeby města Rakovník. Na podzim roku 2017 vedení kraje odmítlo sloučení Rabasovy galerie s Muzeem T. G. M., což mohlo vést k útlumu činnosti galerie. Nyní se tedy diskutuje o dalším rozvoji galerijní instituce.

Dostavbou by galerie neřešila jen nedostatečné depozitární prostory (opustila by i nevyhovující prostory v nájmu a získala i prostory s nezbytnými parametry třeba pro zápůjčky), ale i další výstavní prostory pro regionální umělce (včetně těch současných), kterých má Rakovnicko celou řadu, i prostory pro rozšiřování sbírek. Pamatuje se i na zázemí pro návštěvníky, které je dnes zoufalé, a i na výtah a další prvky, které galerii změní na bezbariérovou. Nezapomíná se ani na edukativní činnost - součástí je prostor právě pro mladé malíře a zájem nejen ze ZUŠ a dalších institucí je značný. »Třešničkou by mělo být i zpřístupnění historických sklepů, jediných z celého Rakovníka,« dodal Štefek.

(zs)

FOTO - autor

28. 5. 2018  (zs)