Je třeba třikrát měřit

V Polsku se při státní návštěvě prezident Zeman zmínil i o kácení v Bělověžském pralese. Chápu, že myslí jako ekonom. Ti mají pro přírodu většinou jiné parametry. Také Václav Klaus se svým názorem na neexistenci globálního oteplování sem patří. I další přední ekonomové. Proto před Listopadem byla z důvodů splavnění zlikvidována v Polabí mnohá slepá ramena, břehy zpevněny kameny a zčásti zlikvidován biotop. Stejné to bylo s remízky na Vysočině. Ne jiné je to i dnes, kdy na úrodných polích kolem měst se budují rezidenční čtvrti nebo sklady mezinárodních firem.

[o]

Prezident řekl, že každá země má právo nakládat podle svého se svým surovinovým bohatstvím. Ač jsem volil Miloše Zemana, v tomto případě s ním vyjadřuji nesouhlas. Nepochybuji o tom, že třeba uhlí, ropa, naleziště železa či lithia jsou věcí každé země a ta si rozhodne, (někdy ke škodě věci), zda s oním bohatstvím bude hospodařit sama, či nikoli. Jde ale například o lesy, které jsou plícemi světa (ničit dešťové pralesy v Amazonii je zločin a i Bělověžského pralesa se to, byť v menší míře, týká), vod, jež tečou z jedné země do druhé a znamenají život, živočišných a rostlinných druhů, kterým bereme jejich přirozené prostředí, a tím vlastně způsobujeme jejich vymírání, ale i třeba zplodin v ovzduší, které způsobují tzv. civilizační choroby, a to bez hranic. Proto si myslím, že slova o tom, že každá země má právo podle svého zacházet s přírodním bohatstvím, je třeba třikrát měřit.

Jaroslav KOJZAR

7. 7. 2018  Jaroslav KOJZAR