I v Praze bude protest proti NATO

České mírové hnutí za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací pořádá dnes v Praze na Václavském náměstí protest proti Severoatlantickému paktu.

Uskuteční se od 17 hodin v prostoru u sochy sv. Václava. Shromáždění se bude konat ve stejné době, kdy bude v Bruselu již probíhat summit NATO, kterého se zúčastní i delegace ČR. Protest je součástí kampaně »ANO MÍRU! NE NATO!«, kterou mezinárodně organizuje Světová rada míru, jíž je České mírové hnutí členem.

»Jako Světová rada míru jsme uskutečnili v Bruselu řadu aktivit již v uplynulých dnech. Minulý pátek se konala velká politicko-kulturní akce proti summitu NATO, o víkendu mezinárodní konference Světové rady míru ANO MÍRU! NE NATO!« a nakonec i mohutná demonstrace, které se zúčastnilo několik desítek tisíc lidí,« řekl v rozhovoru pro náš list předseda Českého mírového hnutí Milan Krajča.

Demonstrace se budou v době summitu konat v jednotlivých členských státech NATO, ale i v zemích, které se staly obětí jeho agresí. »Rád bych, abychom společně ukázali, že navzdory prázdninovému období je i v ČR mnoho lidí, kteří nesouhlasí s NATO a jeho agresemi a tento svůj názor jsou ochotni dát i veřejně najevo. Je třeba, aby i z Prahy zaznělo, že NATO, které je vojenským nástrojem imperialismu sloužícím agresivním vojenským zájmům USA a EU, je dnes největší a nejnebezpečnější vojenskou organizací na světě,« pozval Krajča na pražské shromáždění i čtenáře a čtenářky Haló novin.

[o]

Přestaňte připravovat válku!

České mírové hnutí, České mírové fórum, občanská iniciativa Ne základnám, Alternativa zdola a další spolky zaslaly na Úřad vlády ČR v souvislosti s konáním bruselského summitu Severoatlantického paktu dopis, v němž upozorňují, že »NATO se dopouští mnoha válečných zločinů, jedná naprosto nedemokraticky, proti zájmu občanů; svojí činností podporuje zbrojní a další korporace, které těží z neustálé atmosféry nebezpečí a hrozeb válek, jež NATO prokazatelně dlouhodobě a záměrně vytváří«. Pro členy české delegace na summitu mají »jedinou instrukci«: »Přestaňte připravovat válku, začněte prosazovat mír. Je proti zdravému rozumu vytvářet z Ruska nepřítele. Summit NATO v Bruselu je pro vás příležitostí k prosazení života v míru.«

Pod výzvou jsou podepsáni Eva Novotná za Ne základnám, Milan Krajča za České mírové hnutí, Vladimíra Vítová za České mírové fórum, Karel Růžička za Alternativu zdola, Ivan David za Novou republiku a historička Marie Neudorflová.

(mh)

11. 7. 2018  (mh)