Velehrad centrem Velké Moravy?

V televizním zpravodajství z tzv. Dnů dobré vůle jsme se dozvěděli, že Velehrad, kde se každoročně konají poutě, oslavují příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Prý, řekl redaktor poslaný zajišťovat z onoho dne zpravodajství, že jde o »hlavní sídlo Velké Moravy«. Proto lidé sem také přicházejí domnívajíce se, že právě sem zamířili dva věrozvěsti.

[o]

Jenže ono je to všechno trochu jinak. Velehrad nikdy nebyl hlavním sídlem Velkomoravské říše, tedy velké Moravy, jak tvrdil televizní redaktor. Jen církev se pokusila zmást věřící a dala mu punc »sídelního města«, kam oba soluňští bratři vlastně směřovali a kde byli přijati knížetem Rostislavem. Napomohla tak lidovému výkladu vzniklému po násilné rekatolizaci země. I proto zde vznikl chrám a sídlo srovnatelné s pražskými jezuitskými paláci. Bylo třeba potřít ducha Velké Moravy.

O skutečné sídlo Velkomoravské říše se vedou spory. Bylo jím nepříliš vzdálené Staré Město, nebo Mikulčice, či dokonce Pohansko? Tam se našly pozůstatky velkých staveb z 9. století. Nikoli na Velehradě. O něm nejstarší doklad je z roku 1131. Vlastně jde jen o zmínku, která zřejmě nestála biskupovi Jindřichu Zdíkovi ani za větší pozornost.

Takže, pánové z televize, když se něco tvrdí, mělo by se napřed vědět.

Doc. Dr. Václav ŠENKÝŘ

11. 7. 2018  Václav ŠENKÝŘ