Jižní Moravu sužuje sucho

Státní podnik Povodí Moravy už zhruba na třetině měřicích míst z 200 eviduje dosažení hranice sucha. Průtoky odpovídají nejčastěji 10 až 45 procentům červencového normálu.

V polovině května podnik evidoval hranici sucha zhruba na desetině stanic. Například největší moravskou řekou Moravou nyní protéká v Olomouci 22 procent dlouhodobého měsíčního průtoku, Bečva v Dluhonicích má 13 procent, Dyje v Podhradí 20 procent. Svratka ve Veverské Bítýšce je na 34 procentech, Oslava v Oslavanech na 26 procentech, Jihlava ve Dvorcích na 18 procentech (po nadlepšení z Dalešic v Ivančicích na 43 procentech). Pod hranicí sucha je také Olšava v Uherském Brodě, Dřevnice ve Zlíně, Rokytná v Moravském Krumlově, Želetavka ve Vysočanech, Romže ve Stražisku, Třebůvka v Lošticích, ale také Bečva v Dluhonicích, Morava v Lanžhotě či Svratka před přítokem do brněnské vodní nádrže.

»U větších vodních toků vyschnutí nehrozí. U drobných vodních toků ale tento stav v období velkého sucha zaznamenáváme,« uvedl mluvčí povodí Petr Chmelař. Doplnil, že pokud průtoky klesnou pod úroveň sucha, přestávají vodní toky plnit svoji hygienickou a biologickou funkci. Roste pak koncentrace škodlivých látek a zhoršuje se kvalita vody, voda se také rychleji prohřívá, následně v ní ubývá kyslík. V důsledku toho mohou hynout ryby.

Ještě v polovině května podnik evidoval hranici sucha jen na 18 měřicích stanicích. Nízký stav průtoků zlepšují nádrže. »Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází na většině nádrží ke stagnaci hladiny, případně k lehkému poklesu hladin. Řada nádrží má zásobní prostor zcela plný,« uvedl mluvčí.

Jen v uplynulém týdnu vodní nádrže poskytly na vodárenské účely, na závlahy a pro udržení funkcí vodních toků o 6,5 milionu metrů krychlových více vody, než do nich přiteklo. Nejvíce takto dotovanými řekami byly Dyje, Svratka, Jihlava a Oslava.

(ste)

17. 7. 2018  (ste)