Hrozí zcizení Fillových děl?

Majitelka zámku v Peruci na Lounsku odmítá Ústeckému kraji předat Pamětní síň Emila Filly. Má tak učinit podle smlouvy, termín vypršel už v červnu.

Síň je přes dva roky zavřená kvůli celkové rekonstrukci zámku. Majitelka Dominika Matušová se navzdory opakovaným výzvám nedostavila na termín předání. S hejtmanstvím podle mluvčí Lucie Dosedělové Matušová nekomunikuje.

[o]

»Chceme ještě jednou zopakovat, že bychom rádi, kdyby s námi kdokoliv, ať už právní zástupci nebo paní majitelka, začali alespoň jakkoli komunikovat,« uvedla v Peruci Dosedělová.

Síň má provozovat Galerie Benedikta Rejta v Lounech, která je příspěvkovou organizací kraje. Cílem je návrat děl kubistického malíře, což je i podmínkou darovací smlouvy z padesátých let minulého století. Na část objektu se síní má hejtmanství věcné břemeno. Filla vytvořil v Peruci sérii krajin Českého středohoří.

Hejtmanství nemá přehled o tom, jaké práce uvnitř objektu majitelka zadala. Vstup je zabedněný, objevil se na něm posudek pojednávající o údajném poškození objektu nevhodným užíváním kanalizace. Ředitelka Galerie Benedikta Rejta Alica Štefančíková však označila toto tvrzení za lživé. »Poradím se s odborníky. Ale budeme se bránit,« řekla Štefančíková.

Před rokem 1989 zámek patřil ministerstvu kultury, poté ho vlastnila obec, která ho později prodala soukromému majiteli. Ústecký kraj nákup objektu od tohoto majitele zvažoval, ale neuskutečnil. Poté zámek získala současná majitelka.

(ste)

21. 8. 2018  (ste)