Sezona oprav vrcholí

Tři sta milionů korun z příspěvku Ústeckého kraje, dalších 300 milionů korun dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury – to je bilance financí vynaložených na opravy a údržbu silnic v majetku kraje v roce 2018.

Stavební sezona právě vrcholí a na mnoha místech kraje už se řidiči mohou svézt po silnicích s novým živičným povrchem. »Kvalita krajských komunikací je pro nás velmi důležitá. Hladké povrchy bez vad samozřejmě zvyšují plynulost a bezpečnost dopravy, nemluvě o komfortu řidičů. Proto v posledních letech pravidelně navyšujeme finanční prostředky. Výsledky jsou vidět už nyní, např. klasifikace stavu vozovek II. třídy se zlepšila od roku 2014 z 2,97 na 2,49,« řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM).

Opravy probíhaly a probíhají ve všech okresech kraje, celkem jde o 55 úseků s novým povrchem a 26 stavebních úprav, mezi které patří opravy a čistění propustků, výspravy opěrných zdí ad.

(zku)

5. 9. 2018  (zku)