Bilance bude letos výrazně horší

Bilance zahraničního obchodu se zbožím v národním pojetí v běžných cenách skončila v červenci podle předběžných údajů ČSÚ schodkem 4,8 miliardy korun, který byl meziročně o 2,9 mld. Kč větší.

Celkovou bilanci nepříznivě ovlivnilo zejména prohloubení pasiva bilance obchodu s ropou a zemním plynem o 2,9 mld. Kč, chemickými látkami a přípravky o 1,3 mld. Kč a rafinovanými ropnými produkty o jednu miliardu korun. Přebytek bilance obchodu s motorovými vozidly se snížil o 1,3 mld. Kč a přechodem z aktiva do pasiva se o stejnou částku zhoršila bilance ostatních dopravních prostředků.

Příznivý vliv mělo naopak především meziroční zlepšení bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,2 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy evropské osmadvacítky skončila v červenci přebytkem 44,1 mld. Kč a byla meziročně o 5,1 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 7,9 mld. Kč na 47,6 mld. Kč.

Vývoz vzrostl v meziročním srovnání o 11,1 % na 268 mld. Kč a dovoz o 12,2 % na 272,8 mld. Kč.

V lednu až červenci letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 100,9 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 22,2 mld. Kč. Od začátku roku se meziročně zvýšil vývoz o 1,6 % a dovoz o 2,9 %.

»Celkově očekáváme, že obchodní bilance v letošním roce vykáže výrazně nižší přebytek než loni a čisté exporty (rozdíl mezi vývozem a dovozem – pozn. red.) budou letos přispívat do hospodářského růstu negativně,« uvedl analytik Viktor Zeisel z Komerční banky

ČSÚ také provedl pravidelné roční zpřesnění údajů o zahraničním obchodu v národním pojetí. Podle definitivních dat za minulý rok vzrostl vývoz meziročně o 6,5 % na 3 512,9 mld. Kč a dovoz o 6,8 % na 3 349,4 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 163,5 mld. Kč ve srovnání s 163,7 mld. Kč v roce 2016.

(ici)

6. 9. 2018  (ici)