Demokracie ano, či ne?!

Možná, že už jsem někde něco podobného prezentoval, ale občas se některé věci musí připomenout. Jednou z nich je deziluze, že žijeme v parlamentní demokracii. Já osobně tuto deziluzi odmítám, protože si podstatu demokracie představuji úplně jinak.

[o]

Podle mne je skutečná demokracie založena na principu vzájemného uznání. Rovněž pak je založena na garanci rovnosti lidských práv pro všechny stejně. A rozhodně stát je povinován být garantem tohoto principu, jeho spravedlivého a důsledného naplňování. Zde nestačí mít demokratická práva jen na papíře, ale především mít reálnou možnost uplatnit tato práva ve vlastním životě. Zdroj demokracie je založen na principech morálních hodnot, úctě k životu a lidské důstojnosti. Jádrem morálních hodnot je i naše společenské svědomí.

Měřítkem demokracie je osobní a společenská odpovědnost. Hranice skutečné demokracie určují co nejširší souvislosti, blízkost pravdy a zcela jasně vykreslený status společenské i naší osobní svobody. Ten je určen většinovou společností na základě jejích potřeb. Formu morálních hodnot zase určuje kulturní a morální vyspělost. A když k tomu přidáme odvahu a uvědomělost ve smyslu toho, že k osobním zájmům klademe důraz na zájem společnosti, jsme teprve u opravdových morálních hodnot. Mohli bychom hovořit také o tom, že jsme pak opravdu blízko skutečné demokracii.

Ale žijeme v systému, který má zdroj v amorálních principech a jen si na demokracii hraje. Ve skutečnosti je to nejpřijatelnější model tvrdé diktatury pod názvem demokracie. Lidé se cítí svobodní a vůbec netuší, že volit sice mohou demokraticky, ale jen v určitém vymezeném politickém prostoru, který si podle svých vlastních amorálních pravidel a podmínek řídí elita, která nemá žádnou odpovědnost. Většinou hodnoty tohoto systému jsou zase založeny na systémových metodách, jako je konfrontace, chudoba a její kriminalizace, korupce, konzum a spekulativní mamon, včetně efektivního zisku. Máme-li něco změnit, musíme hledat jinou alternativní a hlavně morálně jinou cestu. Nevím jak vy, ale já mám jednoznačně vybráno. Je to cesta nového socialismu.

Roman BLAŠKO

13. 9. 2018  Roman BLAŠKO