Provokace vůči ruské národnostní menšině v Brně

Za provokaci vůči ruské národnostní menšině žijící v Brně lze označit uplynulou schůzi výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna pod vedením politického hnutí Žít Brno.

Jednání tohoto výboru mělo vytvořit sumář národních svátků půldruhé desítky národnostních menšin, které v moravské metropoli spolu žijí a vyvíjejí na veřejnosti kulturní, národopisnou, osvětovou a jinou spolkovou činnost. Výbor přijal do seznamu od představitelů národnostních menšin všechny návrhy dat svátků, kromě ruského Dne vítězství 9. května, který odmítl. »Neprošel! Kromě mě a ještě jednoho člena výboru pro národnostní menšiny všichni hlasovali proti uznání Dne vítězství 9. května za slavený národní svátek ruské menšiny v Brně. Na protest vůči takovému ostudnému jednání výboru jsem jeho jednání opustila,« informovala čestná předsedkyně Koordinační rady ruských krajanů v ČR a předsedkyně Ruského kulturně osvětového spolku na Moravě Ljubov Vondroušková.

Místopředsedkyně tohoto výboru a starostka MČ Brno-Jundrov Ivana Fajnorová (SZ) vysvětlila, že představitelé národnostních menšin v Brně měli vytvořit kalendářní seznam, kdy budou vyvěšeny státní vlajky na brněnské radnici jako připomenutí nejdůležitějších událostí v dějinách národů národnostních menšin, jejichž zájmové spolky pracují v moravské metropoli. Ruská vlajka na brněnské radnici se zdá být některým pravicově zaměřeným členům výboru nepředstavitelná.

(vž)

14. 9. 2018  (vž)