Třetí revoluce ve válčení

Stojíme na prahu třetí revoluce ve válčení. Již víme, že jsme schopni vytvořit zbraně, které zcela bez zásahu člověka dokážou rozhodovat o životě a smrti.

[o]

Na základě nastavených parametrů mohou brát lidské životy a nenesou za své činy odpovědnost. Studený kov nezajímá morálka a namísto svědomí ho limituje jen jeho výdrž a munice. Před desetiletím scény ze sci-fi filmů jako Terminátor se stávají realitou a my si musíme položit zásadní otázky:

Věříme, že autonomní zbraňové systémy povedou k vytvoření bezpečnějšího světa?

Věříme, že robotovi může být povoleno vzít život lidské bytosti?

Jsem bytostně přesvědčena, že odpověď na obě otázky musí být ne. Zákon robotiky číslo jedna praví: »Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo.« Toto musí být alfa a omega našeho přístupu k dané problematice. Není možné dělat kompromisy.

V hlasování minulý týden v Evropském parlamentu jsem tedy podpořila usnesení o autonomních zbraňových systémech, ve kterém stojí, že: »Je mimořádně důležité předcházet vývoji a výrobě jakéhokoli smrtícího autonomního zbraňového systému, který by postrádal člověkem prováděnou kontrolu zásadních funkcí, jako je výběr cíle a útok na něj.«

Kateřina KONEČNÁ

21. 9. 2018  Kateřina KONEČNÁ