Sto jedna let zpátky

V souvislosti se vznikem republiky se diskutuje o tom, kdo vlastně, které síly, měly větší zásluhu na jejím vzniku. O tom významném, který ovlivnil celé světové dění na celých sto dalších let a má svůj vliv do dneška, jsme ovšem slyšeli málo. Přitom Velká říjnová revoluce, jejíž sto první výročí právě dnes vzpomínáme, měla svůj podstatný podíl.

[o]

Ukázala totiž cestu, jak se zbavit války a že i ti nejobyčejnější lidé do toho mají co mluvit.  Nebýt jí, nerevolucionaly by se masy v mnoha zemích Evropy, nedošlo by k revoltám, jež naznačovaly, že se nechá i jinak žít, že lidé mohou být mezi sebou rovni. A důsledek? Obava mocných z opakování Října i jinde ve světě. Není tady také jedna z podstatných příčin Wilsonových bodů, které připouštěly, že národy si samy mohou vládnout a nepotřebují k tomu taková soustátí jako je např. Rakousko-Uhersko, a jež se staly ventilem, jímž mohlo uniknout i sociální napětí, které se nahromadilo po několika letech Velké války? Je. Proto se o jejím vlivu na události u nás i v Evropě nemluvilo vůbec, nebo jen pejorativně. I to bychom měli při připomínce stojednaletého výročí mít na paměti.

Petr ŠIMŮNEK, 1. místopředseda ÚV KSČM

7. 11. 2018  Petr ŠIMŮNEK