A média mlčí

Odvolat někoho, koho do funkce prosadila předchozí koalice, se prostě do letošního listopadu nesmělo. Čistky přece dělali jen komunisté, kteří pak do funkcí jmenovali své věrné, kvalifikace a schopnosti nebyly pro ně důležité. Stejně jako ti babišovci opírající se o jejich hlasy. Ach ti komunisti! Když před nedávnem jeden ministr současné vlády odvolal jednoho z jemu podřízených šéfů, byl oheň na střeše. Nebo případ Murín? Propíralo se všechno možné, aby se v tomto případě našlo smítko podjatosti samotného premiéra.

[o]

Můžete, vážení čtenáři, namítnout: To sdělovací prostředky! Ne, nešlo jen o média nakloněná »demokratické« opozici. Ona opozice to totiž byla, kdo nejvíce křičel. Myš, která řvala! Pardon, to byla jen reminiscence. A... vlastně média vynechat nelze. Ta jí řízená, jichž je v té naší středoevropské kotlině vlastně většina, zaplnila sugestivními šoty a články plné kritiky a tajuplných odhalení čehosi, co mohlo či nemohlo být za odvoláním, své obrazovky a potištěný papír. Objektivita, pravda, zmizely i z televize nazývající se Česká.

Odvolávat někoho, kdo byl jmenován ještě »demokratickými stranami«, když byly u moci, se přece nesmí. Ostatně proto se »demokraté« v médiích scukli a vládní koalici ukázali, »zač je toho loket«, a na řadu dnů zaplnili svými protesty stránky novin i obrazovky televizí, zvláště pak těch tzv. veřejnoprávních. Opravdu celé týdny se o tom psalo. To ale bylo.

Dnes je tomu jinak. Pražská »panská« koalice v čele s Pirátem Hřibem okamžitě po svém schválení začala s čistkami na pokračování. Prostě všichni ti, co byli dřív, »musí z kola ven«. A tisk, televizní hvězdy typu paní Witowské, ni slovo anebo jen přečetly zprávu ČTK. Vždyť přece kauza Babišova syna je důležitější. Ostatně je přece správné, že nové vedení hlavního města ty »trafikanty« minulé pražské koalice, ty brzdy rozvoje města a velkých záměrů, odvolalo a jmenovalo na jejich místa »skutečné odborníky«. Ze svých řad, pochopitelně. A média mlčí. Nepozastavují se nad tím, že ti noví v takovém množství do nových funkcí přišedší zřejmě nevědí nic o dosavadním řízení města. Jsou jen jejich, patří k nim. Musí dostat nové placené funkce, protože je třeba nějak odměnit ty, kteří pomohli dostat se k moci. A tak se odměňují. Systém je nastaven. Proto také média mlčí. Jde přece o jejich lidi. Ti noví jsou totiž »demokrati«, ti dřívější byli buď babišovci anebo dřív dokonce komunisty. Nové vedení města je proto muselo z funkcí v městských organizacích vyměnit. Už jen mrknutím oka totiž vědělo, že nic neumějí a je třeba to udělat. A média, zvláště pak ta investigativní? Proč by se tomu věnovala? Tím by nezískala body, a co »kavárna« přece činí, správně činí.

Tak zase, jako už nějakou tu dobu u nás, ten, komu fandí »demokratická« ve volbách poražená kavárna a jí řízená média, smí všechno. A ti druzí? Zkuste postupovat stejně. To by už byl přímo útok na demokracii.

Otakar ZMÍTKO

5. 12. 2018  Otakar ZMÍTKO