Trump a jeho politika

Nejsem si úplně jist, zda mám komentovat situaci okolo prezidenta Donalda Trumpa a »jeho« zdi mezi Spojenými státy americkými a mexickou hranicí. Ta má nejistota pramení hlavně z toho, že nemám tolik času nashromáždit tolik potřebné informace. Ale tato situace má také klasické schéma prezidentova přístupu, jak si podmanit své podřízené, kteří nechtějí přijmout jeho novou vizi pro USA.

[o]

Uvedu příklad na sankcích, jež Spojené státy uvalily na Čínskou lidovou republiku. Sankce na obchod pro čínskou ocel měly za důsledek reakci ČLR a ta zrcadlově uvalila sankce na sóju. Spojené státy jsou největším vývozcem této suroviny na celém světě a Čína je zas jedním z největších odběratelů sóji z USA. Tak americké společnosti, hlavně ty obchodní, které měly plná ústa kritiky na Donalda Trumpa, se zděsily. Nejdřív byl povyk, pak šílený křik sprostých urážek, později se snažili o seriózní kritiku a nakonec, když už hrozila velká ztráta zisku a nabíhala cla, tito kritici Trumpa navštívili v Bílém domě. Cíl? »Dohodnout« s ním podmínky, aby Trump cla na ocel do ČLR zrušil a ČLR zase zrušila sankce na jejich suroviny.

A zde jim Trump řekl, že to nebude jen tak. Museli slíbit loajalitu, kompenzaci a dostali domácí úkoly, co kde budou investovat, a hlavně jakou politiku budou dělat.

A takto to je i s rozpočtem a mexickou zdí. Kromě toho, že v úterý Trump prohlásil, že netrvá na zdi betonové, ale může být prý ocelová. Alespoň obchodníci s ocelí, možná i z Číny, si vykompenzují ztráty z dob uvalení sankcí na ocel. Prezident Trump ale také řekl, že na mexické hranici je »absolutně kritická situace«. A tak přes 800 tisíc lidí ve státní sféře nedostane výplatu dřív, dokud nebude zeď, a tím jejich rozpočet nebude schválen dřív, dokud na jeho podmínky nepřistoupí. Jak jednoduché. A pak že je to jen vulgární populista a hrubián!

Nemusím prezidenta Trumpa, nemusím politiku Spojených států a už vůbec jejich nespravedlivý dravě zvířecí systém. Vydírání není demokratický a spravedlivý způsob jednání. Jsou zde však vidět ta schémata, která se používají zcela běžně. Nakonec bych se zeptal: Jakou vlastně politiku vedeme u nás a jaká byla v dobách socialismu?

Roman BLAŠKO

10. 1. 2019  Roman BLAŠKO