Věřím, že ve světě jsou rozumnější lidé

Před několika dny na jednom shromáždění gen. v. v. Petr Pavel opět hovořil o »největším našem nebezpečí«, jímž podle něho je Rusko. Absolvent vojenských škol v Opavě, u nás ve Vyškově, v Brně a poté v britské Camberley, ale to jsme již v době po převratu, a Královské koleje v Londýně, nás Čechy varoval před útokem na nás, mírumilovné obyvatele střední Evropy před »nájezdníky z východu«, tedy Ruskem. Nevím, sice, jak by se přes bariéru Ukrajiny, Polsko a Slovensko dostali nerušeně k nám, chtěli-li by obsadit naši zem, ale pan generál vzhledem ke své předchozí funkci v NATO zřejmě takovou cestu zná. Zajímavé ovšem je, že tento bývalý důstojník se členstvím v KSČ si nevzpomněl na to, že celá staletí nás ohrožovali sousední Němci, nikoli však Rusové. Dvacátý první srpen nebyl vyvrcholením ruské rozpínavosti, ale důsledek rozdělení Evropy a světa na dva tábory a my jsme tehdy patřili k jednomu. Do té doby jsme se na Rusko mohli vcelku spolehnout, protože bylo jistým obráncem slovanství, nadějí, kam směřovala Riegerova delegace a později předseda socialistů Klofáč a dokonce i T. G. Masaryk. V době Mnichova Sovětský svaz, jehož Rusko bylo hlavním lídrem, nám dokonce jako jediný se nabídl pomoci, aby později na našem území při osvobozování padly desetitisíce jeho vojáků.

[o]

Četl jsem vyjádření jednoho předního evropského komentátora. Ten prohlásil, že Rusko nemá v čele blázna, který by ho chtěl neuváženým činem přivést ke zničení. Proti přesile, která ho obklíčila dokonce prstencem amerických základen, by bylo nesmyslné si něco začínat. Bránit se případnému útoku je věcí jinou. To Putin ví, a proto Rusko dává mnoho peněz na obranu. Bude-li mít totiž stále silné síly připravené bránit se, nikdo se neodváží, ani generál Pavel a jeho kamarádi z Bruselu, zaútočit. A jak víme, nová doktrína Aliance schválená ve Washingtonu umožňuje preventivní úder, tedy nelíbí-li se něco na nějaké odpor kladoucí vládě Spojených států, stojících v čele NATO, zaútočí jako první.

Buďme tedy rádi, že Rusko je silné, protože jen tak je schopno zabránit případnému útoku ze strany vojsk, jimž velí takoví lidé, jako je vyškovský absolvent, bývalý »režimní komunista« generál Pavel.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov

11. 1. 2019  Filip ZACHARIAŠ