Pracující na posledním místě

Co to v dnešní době znamená patřit do pracující třídy a být obyčejným pracujícím člověkem v natolik vyspělém státě, jako je nyní ten náš?! Dle mého názoru to znamená pracovat za, doslova bych si troufla i říci, almužnu v nedůstojných podmínkách bez jakýchkoliv práv a nároků. Pracující člověk v dnešní době může pouze držet ústa a krok, aby náhodou nerozhněval některého člena z kapitalistické vrstvy a následně by byl vyhozen, anebo určitým způsobem pokárán a potrestán, případně by mu byla řečena oblíbená věta bohatých lidí: Víš ty vůbec, kdo já jsem? Tak si na mě dávej pozor!

[o]

Takhle to v dnešní době opravdu vypadá. Kdo chce žít aspoň částečně jako člověk, tak bude sdíraný na výplatě s obavou dalšího zdražování tolika potřebných věcí jako nejen samotné bydlení, ale i náklady s tím spojené, nepočítaje náklady spojené s potomky, léky…

Věřím tomu, že každý poctivý pracující občan se tady v tom článku najde a takzvaně od pasu by mi mohl napsat nějaký příběh, který se mu stal. Nestyďme a nebojme se jít si za svou věcí! Já chci pro všechny poctivé pracující lidi navrátit hrdost, důstojnost, čest a v rámci EU pro všechny občany rovnost pracovních podmínek a následné ohodnocení za ně.

Jaký je rozdíl mezi občany České republiky a občany jiných států? Žádný, všichni jsme lidé z masa a kostí, tak proč ty rozdíly?!

Anna VACULÍKOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM - Česká levice společně!)

18. 1. 2019  Anna VACULÍKOVÁ