Rosatom a Srbsko podepsaly jaderný balíček

Mezi ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom a Srbskem byl ve čtvrtek v souvislosti s návštěvou prezidenta Ruské federace Vladimira Putina v Bělehradě podepsán balík dohod, který umožní realizovat společné projekty v oblasti mírového využívání jaderné energie.

Jedná se o mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie na základě ověřených a inovativních technologií a společné prohlášení o strategickém partnerství při výstavbě srbského Centra jaderného výzkumu, technologií a inovací.

Za ruskou stranu dokumenty podepsal generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov a za srbskou stranu ministr zodpovědný za technologický rozvoj Nenad Popovič. Slavnostní ceremonie proběhla za přítomnosti prezidentů obou zemí, Vladimira Putina a Alexandra Vučiče.

»Pokládáme pevný základ pro rozvoj oborů s vysokou technologickou náročností v Srbsku, a to na dlouhé roky dopředu. Zvýšení efektivity hospodářství, rozvoj zemědělství, lékařské péče a kvality života si lze jen těžko představit bez použití mírových jaderných technologií. Podepsaná mezivládní dohoda znamená zahájení úzké a konkrétní spolupráce v oblasti inovací, digitalizace, vědy a výzkumu s naším historickým partnerem, Ruskem,« uvádí Nenad Popovič.

[o]

Podle mezivládní dohody budou obě země spolupracovat v širokém rozsahu oblastí, např. při vytváření a modernizaci srbské jaderné infrastruktury, při projektování, výstavbě a modernizaci výzkumných reaktorů, při rozvoji jaderné medicíny. Dále mezi ně patří základní a aplikovaný výzkum v oblasti jádra, inovace, nové a digitální technologie, aplikace radiačních technologií v zemědělství a průmyslu a vzdělávání a školení odborníků.

»Srbsko má unikátní potenciál a zkušenosti v oblasti rozvoje a aplikace jaderných technologií. Určili jsme projekty, které spojí ruské a srbské specialisty a technické kompetence. Konkrétně jde o realizaci projektu na výstavbu Centra jaderného výzkumu, technologií a inovací, které dá silný impulz nejen ke spolupráci Srbska a Ruska v celé řadě oborů od lékařství až po průmysl a zemědělství, ale také poslouží jako platforma pro spolupráci na úrovni celé střední Evropy. Ve všech projektech budou bezpodmínečně dodržovány nejvyšší normy jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, přičemž zásadní roli při přípravě těchto norem a standardů hraje MAAE,« říká Alexej Lichačov.

Podepsaná dohoda stanovuje, že budou založeny společné pracovní skupiny, které budou mít na starosti realizaci spolupráce ve výše uvedených směrech, takže budou řešit provádění výzkumných prací, výměnu odborníků, pořádání odborných seminářů a konferencí, školení specialistů z výzkumné a technické oblasti, dodávky komponent, materiálů a přístrojů.

Mezivládní dohoda navazuje na společné prohlášení o principech spolupráce v oblasti inovací a technologického rozvoje spojeného s mírovým použitím jaderné energie, které bylo podepsáno 15. května 2018 během námi na místě monitorovaného mezinárodního fóra Atomexpo 2018 v Soči.

(rj)

21. 1. 2019  (rj)