Istanbulská úmluva ano, či ne?

Republiková rada Levicových klubů žen se na svém posledním lednovém jednání zabývala problematikou Istanbulské úmluvy. Tato úmluva je opředena mnohými záhadami, záludnostmi, pravdami či nepravdami. Vždyť i naše vláda vydala dokument »mýty a fakta« k této úmluvě.

[o]

Po obsáhlé diskusi v našich klubech, někde ještě stále probíhají jednání, se RR LKŽ rozhodla vyjádřit svůj názor v Prohlášení, které bude zveřejněno v příštích dnech.

Jednoznačně se stavíme za to, aby Česká republika neratifikovala Istanbulskou úmluvu. A co nás k tomu vede?

Potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (ale i vůči mužům a dětem) včetně prevence je zapotřebí. Nesouhlasíme s žádnými formami násilí. České zákony jsou však dostačující, jen kdyby se dodržovaly. Úmluva však nepřináší jen ochranu a potírání násilí, přináší další vznik neziskových organizací, další dohledový úřad, další monitorovací mechanismus. Rovněž celou úmluvu lze vnímat jako potírání původních národů a národnostních menšin na našem území, nerespektování kultury, zvyků, tradic našich občanů. Nelze všechno násilí skrývat pod hlavičkou genderu. V úmluvě je podprahově vytvářen dojem, že je celá koncepčně připravena proti těm státům, které se rozhodly nepřijmout kvóty pro migranty.

Květa ŠLAHÚNKOVÁ, předsedkyně RR LKŽ

31. 1. 2019  Květa ŠLAHÚNKOVÁ