Dotace pomohou snížit emise

Ministerstvo životního prostředí kromě takzvané velké dešťovky pro obce na hospodaření se srážkovou vodou vypsalo nové dotační výzvy také na zlepšení stavu ovzduší a ochranu přírody.

Celkem jde o osm výzev z Operačního programu Životní prostředí s celkovou alokací přes tři miliardy korun. Miliardu resort připravil pro producenty škodlivin do ovzduší v nejvíce postižených regionech, další část mohou využít obce, města či kraje na očištění chráněných území od skládek odpadů. Peníze na náhradu či rekonstrukci zdrojů znečištění ovzduší a na nové ekologičtější technologie za účelem snížení emisí nebezpečných látek mohou získat nejen průmyslové a zemědělské podniky, ale také obce, například na rekonstrukci soustav zásobování teplem. Dotace se týká Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Zájemci z ní mohou uhradit až 85 procent z celkových výdajů na jeden projekt. Žádosti je možné podávat do 29. března.

»Situace v těchto krajích je znepokojující, a to především v pohraničních oblastech. Evropská komise nám proto umožnila převést nevyužité prostředky z Operačního programu Podnikání a inovace na protismogová opatření mířící na ekologizaci výrobních technologií, takže můžeme do nápravy ovzduší v těchto regionech investovat celou miliardu korun,« poznamenal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

»Protože očekáváme, že zájem o dotace bude mimořádný, otevřeme také zároveň tzv. projektový zásobník, do něhož se dostanou kvalitní projekty, na které nezbude dostatek prostředků. Pokud se po schválení žádostí uvolní finanční prostředky, například vlivem podsoutěžení plánovaných částek, použijeme právě tyto finance na podporu dalších projektů ze zásobníku,« vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Dotaci až 85 procent mohou dostat také obce, města a kraje na očištění území od starých skládek odpadů, jimiž jsou místa, kam byl odpad ukládán před rokem 1991. Žádosti bude Státní fond životního prostředí přijímat od 1. března do 1. července.

Dalších pět výzev se týká například péče o vzácné druhy a stanoviště, posílení přirozených funkcí krajiny a zlepšení kvality prostředí v sídlech. Zaměřuje se na výsadbu lesních i nelesních dřevin, tvorbu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, revitalizaci vodních toků a jejich niv, řešení eroze nebo obnovu či zakládání sídelní zeleně.

(ng)

8. 2. 2019  (ng)