Nezasahovat do vnitřních záležitostí Venezuely!

Výkonný výbor transform!europe vyzývá k mírovému řešení politické krize ve Venezuele. Text je inspirován »Otevřeným dopisem více než 70 odborníků a expertů odsuzující US-podporovaný pokus o státní převrat ve Venezuele«, který byl zveřejněn dne 24. ledna na Common Dreams, znovu pak zveřejněn na webové stránce transform!europe.

Vláda Spojených států musí přestat zasahovat do vnitřní politiky Venezuely, zejména za účelem svržení vlády země. EU se nesmí nechat vtáhnout do iniciativy USA. Pod vedením Trumpovy administrativy se už i tak agresivní rétorika proti venezuelské vládě dostala na extrémnější a hrozivější úroveň, dokonce naznačující možnost »vojenské akce«. Problémy vyplývající z venezuelské vládní politiky byly zhoršeny americkými ekonomickými sankcemi, nezákonnými v rámci Organizace amerických států a Spojených národů - stejně jako americkým právem a dalšími mezinárodními smlouvami a úmluvami. Tyto sankce omezily prostředky, kterými by mohla venezuelská vláda uniknout z hospodářské recese, a současně způsobily dramatický pokles produkce ropy, což zhoršuje hospodářskou krizi a způsobuje smrt mnoha lidí v důsledku nedostupnosti život zachraňujících léků.

USA a jejich spojenci, včetně brazilského krajně pravicového prezidenta Jair Bolsonara nyní zatlačili Venezuelu na pokraj propasti. Trumpova vláda uznáním prezidenta Národního shromáždění Juana Guaidóa za nového prezidenta Venezuely prudce urychlila venezuelskou politickou krizi v naději, že rozdělí venezuelskou armádu a dále polarizuje obyvatelstvo a přinutí je vybrat si, na jaké straně stojí. Zřejmým a někdy také deklarovaným cílem je zbavit se Madura prostřednictvím státního převratu.

Ani jedna strana ve Venezuele nemůže prostě porazit druhou stranu. V takových situacích je jediným řešením vyjednání dohody, jak tomu bylo v minulosti v latinskoamerických zemích, kdy politicky polarizované společnosti nebyly schopny vyřešit své rozdíly prostřednictvím voleb. V zájmu venezuelského lidu, regionu a v souladu s principem národní svrchovanosti by měla Evropská unie, její členské státy a většina Evropského parlamentu namísto zasahování do vnitřních záležitostí Venezuely a zaujímání jednostranného stanoviska, podpořit vyjednávání mezi venezuelskou vládou a jejími odpůrci, které umožní této zemi konečně vyjít z politické a hospodářské krize.

 


Signatáři:

Walter BAIER, transform!at a politický koordinátor transform!europe (Rakousko)

Marga FERRÉ, Evropská nadace občanů - Fundación por la Europa de los Ciudadanos (FEC) (Španělsko)

Haris GOLEMIS, vědecký a strategický poradce transform!europe (Řecko)

Cornelia HILDEBRANDTOVÁ, Nadace Rosy Luxemburgové (Německo)

Danai KOLTSIDA, Nikos Poulantzas Institut (Řecko)

Yan LE LANN, Marxovy prostory - Espaces Marx (Francie)

Jiří MÁLEK, Společnost pro evropský dialog (SPED) (Česká republika)

Hugo MONTEIRO, cul:tra (Portugalsko)

Roberto Morea, transform!italia (Itálie)

Jukka PIETILÄINEN, Levicové fórum - Left Forum (Finsko)

překlad Dagmar ŠVENDOVÁ

Odkaz na petici - https://www.transform-network.net/cs/blog/article/petition-against-interfering-in-venezuela/

8. 2. 2019  Dagmar ŠVENDOVÁ