Pražské zastupitelstvo zachránilo Nové dvory

Díky hlasování pražských zastupitelů nedojde k demolici historického objektu Nové dvory na území Lhotky, o němž je zákres v josevských mapách z let 1764-1783, uložených ve Vídni. Kdysi tam býval mužský klášter, dále hospodářská budova, chudobinec, nájemní byty či centrum řemesel pro rekonstrukce památek v Praze.

Zastupitelstvo schválilo návrh na pořízení změny (úpravy kódu Z 6824) v katastru Lhotka, z něhož – na návrh náměstka Petra Hlaváčka (Spojené síly pro Prahu - TOP 09, STAN, KDU-ČSL) – vyňala pozemek, na kterém se nachází starobylý objekt Nových dvorů, jemuž hrozila demolice. O zbourání objektu se snažila společnost Fisolta plus, která vlastní objekt i okolní pozemky a podala podnět na pořízení změny územního plánu, konkrétně na navýšení stávajícího kódu F na kód H. Z objemové studie, kterou předložila, chtěla starobylou usedlost po zbourání nahradit výškovou budovou. Tím, že se Hlaváček postavil proti demolici, vyhověl požadavku zastupitelstev městských částí Praha 4 a Praha 12, na jejichž rozhraní se budova nachází.

O vyjmutí z návrhu na pořízení změny, tedy o záchranu objektu, žádala místostarostka Prahy 12 Eva Tylová (nestranička za Piráty s podporou Zelených). »Jedná se o jedinou historickou budovu na území Lhotky, která pochází podle starých map z poloviny 18. století, původně se jednalo o mužský klášter. Podle objektu je pojmenována ulice Novodvorská,« uvedla. S tím, že historii objektu Nové Dvory zpracovala pro městské části Praha 4 a Praha 12 Miroslava Sejková, která se budovou profesně zabývá. »V oblasti je plánována výstavba stanice metra D Nové Dvory, lze očekávat stavební rozvoj v okolí, proto městská část Praha 4 odsouhlasila pořízení územní studie, s cílem rozvíjet toto území koncepčně a chránit jeho hodnoty,« dodala radní Prahy 4 Petra Rejchrtová (za Piráty). Rozhodnutí zastupitelstva obě političky hodnotí pozitivně. V minulém volebním období pražští zastupitelé neodsouhlasili navýšení kódu, ale ani se nevyslovili pro zamítnutí celého tisku, definitivně vyhráno tedy tehdy nebylo. Městské části Praha 12 , 4 a Libuš byly proti demolici již v minulém volebním období. Proti od začátku byli i občané těchto městských částí a zástupci občanských sdružení.

Stejně tak pražští komunisté. Výsledek nynějšího hlasování proto přivítala i předsedkyně krajského výboru KSČM Praha Marta Semelová. »Jsem ráda, že se zmenšilo území, o které se jedná. Už s ohledem na fakt, že je tam historická budova Nové dvory, která by v každém případě měla být zachována,« uvedla pro náš list.

[o]

Zároveň je ráda, že náměstek Hlaváček přistoupil na úpravu usnesení i v další záležitosti - aby se nejednalo o zkrácené řízení o jiných změnách, kdy by nebyl prostor pro diskusi. »Je tam sídliště a my dlouhodobě podporujeme obyvatele Prahy 12, kteří proti zahušťování sídlišť vystupují. Když jsme byli v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, snažili jsme se jim pomoci, situaci věnujeme pozornost i nyní,« uvedla. Vítá, že nyní došlo k dohodě mezi městskými částmi a pražským magistrátem a vznikl prostor pro možnost dalšího jednání. »Zároveň bych byla velice ráda, kdyby náměstek Hlaváček vyslyšel i požadavek místních, aby případným změnám předcházelo vytvoření územní studie, tak jak to bylo slíbeno v minulém volebním období,« doplnila.

(ac)

28. 2. 2019  (ac)