KSČM je otevřená mladým lidem

Často se v komentářích pod příspěvky KSČM na sociálních sítích lidé diví, jak je možné, že do této strany vstupují mladí lidé. Málokdy ale chtějí skutečně slyšet argumenty a důvody a okamžitě se uchylují k nadávkám a odsuzování. Mladí lidé ale skutečně mají své relevantní důvody, proč se snaží svět kolem sebe měnit prostřednictvím členství v politické straně. A KSČM není ničím jiným než demokratickou parlamentní stranou, ve které socialisticky smýšlející mládež může vidět prostředek k prosazování svého vidění světa. Mládež, která často působí v antikapitalistickém mimopolitickém prostředí, časem přichází na to, že pouliční hnutí nedisponuje efektivními prostředky.

[o]

Nespokojenost se současným systémem, ve kterém mladí lidé nepociťují žádné jistoty, je nutí přemýšlet, kde hledat jinou alternativu. Dříve byla u mladých »trendy« Strana zelených, dnes tuto roli hrají Piráti. Ani jedna z těchto stran však nenabízí ucelenou politickou filosofii a soustředí se pouze na dílčí problémy. Dnes ale stojíme na okraji klimatické katastrofy, slovo hlad skloňuje čím dál tím více lidí, okázalé pýtvání a konzumerismus vedou lidstvo a spolu s ním celou planetu do propasti. Cítíme, že kapitalismus se již vyčerpal a žádné jeho záplatování nevyřeší dlouhodobé problémy, které po nás budou muset řešit naše děti a další generace.

KSČM je jedinou stranou zleva doprava politického spektra, která mluví o úplné změně společenského systému tak, aby byl spravedlivý pro všechny a zároveň trvale udržitelný ve vztahu k životnímu prostředí. KSČM je dnes více než kdy jindy otevřená mladým lidem, kterým chce dát šanci prosadit své ideály prostřednictvím politické činnosti. A pokud se oprostíte od negativních emocí a do zblbnutí opakovaných prázdných antikomunistických výkřiků, zjistíte, že myšlenka socialismu je veskrze prolidová, postavená na solidaritě, sdílení a vzájemném respektu. Na hodnotách, které jsou blízké nejen mladým lidem, avšak především v nich nejsilněji rezonují.

Pokud máš pocit, že právě takový svět je i Tvou vizí budoucnosti, nic nedáš za návštěvu obvodního výboru ve své městské části, kde můžeme nezávazně poklábosit. Dveře jsou u nás otevřené všem.

Petra PROKŠANOVÁ, členka KSČM Praha 10

7. 3. 2019  Petra PROKŠANOVÁ