Méně kléru, více genderu, znělo Prahou

»Naší zbraní je solidarita«, »Bydlení je právo«, »Méně kléru, více genderu«, »Rodičovská není dovolená«.

Tato a podobná hesla provolávali 8. března účastnice a účastníci demonstrace spojené s pochodem Prahou, která se uskutečnila u příležitosti Mezinárodního dne žen pod sloganem »Feministky a feministé společně proti útlaku«.

Akci zorganizovala Koalice 8M, průvod vyšel z náměstí Republiky, cíl trasy byl na Slovanském ostrově, kde se podávala veganská polévka a pečivo. Demonstrace připomněla 160 let od první oficiální oslavy Mezinárodního dne žen v roce 1909 (stanovené Organizací spojených národů) a zlomovou událost, která tomu v roce 1908 předcházela – stávku newyorských švadlen. Vzpomenuto bylo i stoleté výročí zavedení všeobecného volebního práva v Československu, přičemž slogany hlásaly, že možností volit úsilí o emancipaci člověka nekončí.

Cílem akce bylo zvýšit povědomí o problémech, které se dotýkají všech žen na celém světě na každodenní úrovni. »Naším cílem je vzdorovat systému založenému na útlaku, který vytvořila a udržuje patriarchální společnost. Požadujeme neomezená reprodukční práva, konec genderově podmíněného násilí, svobodu pro vyjadřování své sexuální identity, spravedlivou a důstojnou odměnu, rasovou rovnost, naplňování práv migrantek a migrantů, ochranu životního prostředí a klimatickou a sociální spravedlnost pro pracující,« uvedli organizátorky a organizátoři.

(ac)

FOTO - Andrea CERQUEIROVÁ

14. 3. 2019  (ac)