Smysl mi unikl

Když něco nevím, tak se zeptám, nebo alespoň podívám do chytrých knih. Zřejmě redaktoři ČT mají jiný přístup. Minulou středu ve večerním zpravodajství jsme se tak dozvěděli, že Rudá armáda osvobodila Slovensko počátkem května 1945. Nepochopil jsem smysl tohoto nesprávného tvrzení. Že by nám tak ČT chtěla sdělit, že vlastně i zde působily jiné armády než ta sovětská, v jejímž svazku byly i armády dalších spojeneckých zemí?

[o]

První osvobozenou obcí na území Slovenska byl východoslovenský Kalinov, a to bylo už 22. září 1944. Bratislava a celé jihozápadní Slovensko byly osvobozeny koncem března a v dubnu 1945. Bratislava sama 4. dubna. Poslední baštou na Slovensku byla Žilina a sem vojáci sovětské armády a českoslovenští vojáci pod velením generála Klapálka dorazili 30. dubna a odtud z východního směru se ještě tentýž den dostali do prostoru Ostravy a společně s osvoboditelskými vojsky ze severu na 1. máje osvobodili moravskoslezskou metropoli.

To jsou fakta. Dostatečně známá či zjistitelná i pro neznalce z České televize. Anebo tvrzení »o počátku května« mělo nějaký vedlejší smysl? Mně unikal. Takže jsem zůstal u oné neznalosti a neschopnosti pracovat, nejen v tomto případě, s fakty.

Ján ŠPIČÁK

20. 3. 2019  Ján ŠPIČÁK