Komise navrhla, jak řešit rozdíly v důchodech žen a mužů

Důchodová komise rozpracuje a vypočítá do příštího zasedání 3. května tři návrhy na narovnání rozdílů mezi důchody žen a mužů. Shodla se na tom při svém  zasedání.

Komise se dohodla, že nosnými návrhy změn jsou zavedení společného vyměřovacího základu partnerů, prodloužení vyloučené doby zápočtu důchodu a zavedení fiktivního vyměřovacího základu pro pečující osoby. Široká shoda byla zejména na zavedení společného vyměřovacího základu partnerů nebo na fiktivním základu pro pečující.

Z úvah komise naopak vypadly například varianta jednorázového příspěvku 500 korun za vychované dítě či možnost dětí část svých odvodů nasměrovat do penzí rodičů, což byl návrh TOP 09 a ODS.

»Z osmi variant zvítězily tři. Řešení jsou to ovšem velmi částečná a týkají se jen budoucích generací, nikoli současných důchodů. Spojuje je rovněž to, že nezvyšují nároky na příjmy důchodového systému, neboť k diskusi o takových návrzích nebyla vůle,« vysvětlil Haló novin člen důchodové komise za KSČM Jiří Dolejš.

[o]

Sám Dolejš komisi navrhoval ještě jinou strategii. »Zvýšení všech nejnižších důchodů by řešilo i problém nízkých důchodů ženských. Bohužel, podpora takovému řešení nebyla,« řekl Dolejš.

Společný vyměřovací základ by znamenal, že by se výše důchodu počítala z výdělků obou partnerů společně, a nikoli pro každého zvlášť, jako je to nyní. Při použití fiktivního vyměřovacího základu by se místo nulového příjmu v době péče o děti započítala jiná hodnota, například poslední předchozí příjem nebo průměrný příjem ve vybraném odvětví. Na tom, jaká hodnota by se použila, ale zatím mezi členy komise není shoda.

Komise nyní propočítá dopady vybraných variant změn. Mohou mít různé parametry, otázka je například, z čeho se bude vypočítávat fiktivní vyměřovací základ za léta, po která rodiče pečovali o děti a nevydělávali. Právníci ministerstva práce ovšem upozorňují, že pokud by se opatření týkala jen žen, narušily by se zřejmě ústavní zásady rovnosti a úpravy by se pravděpodobně musely záhy zase zrušit.

Ženy mají v průměru o pětinu nižší penzi než muži. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) senioři na konci loňska dostávali průměrně 13 683 korun, seniorky 11 281 korun.

Podle analýzy ministerstva práce za třetinu rozdílu může to, že ženy odcházejí podle počtu vychovaných dětí do důchodu dřív. Odpracují tak méně let a odvedou menší částku. Ze dvou třetin jsou pak na vině nižší výdělky žen. V průměru vydělávají o pětinu méně než muži.

Rozdíly mezi důchody žen a mužů však nejsou jediným tématem, které má komise řešit. Měla by v ideálním případě nalézt novou podobu důchodového systému. O možnosti vyřešit i jiné úkoly než dílčí má však Dolejš určité pochybnosti. »Návrhy zásadních změn a zvláště otázku příjmů důchodového systému ministryně práce a sociálních věcí, která komisi řídí, stále odkládá. Hodlá je prý zařadit až v druhém pololetí letošního roku. Je zřejmé, že dohoda na těchto věcech bude obtížná,« upozornil Dolejš.

(ste)

22. 3. 2019  (ste)