Mezinárodní konference »Evropská unie a euroasijská integrace«

Tato mezinárodní konference se konala 6. listopadu 2018 v pražském Evropském domě pod záštitou poslance Evropského parlamentu Jiřího Maštálky. Uspořádaly ji společně Institut globálních studií Univerzity Jana Amose Komenského a Institut Nové hedvábné stezky.

Jejím cílem bylo připomenout jubilejní 40. výročí historického zasedání pléna Ústředního výboru Komunistického strany Číny, které rozhodlo o zahájení reforem a otvírání se světu. Tato skutečnost byla nejen vhodnou příležitostí k bilancování změn, ale i prognózování dalšího vývoje Číny samotné. Iniciativa Pásu a Stezky, změněné přístupy Spojených států ke globálnímu trhu, ale také nástup nových technologií logicky vyvolaly dvě otázky, na které se konference pokusila hledat odpovědi:

1. Jak se přetváří geopolitické postavení a geopolitická struktura Eurasie;

2. Jak na tyto proměny mají reagovat Evropská unie, Česká republika i Slovenská republika.

Se svými referáty na konferenci vystoupili chargé d‘affaires Velvyslanectví ČLR a České republice Jianjun Chen, prezident Institutu Nové hedvábné stezky a bývalý místopředseda vlády a ministr zahraničí Jan Kohout, ekonomka docentka Ilona Švihlíková, slovenský podnikatel v Číně Eduard Šebo, bývalý ministr a ekonom Jan Mládek a se závěrečným slovem a shrnutím politolog profesor Oskar Krejčí.

Obsah přednesených referátů, ale i následná bohatá a fundovaná diskuse byly zdárným a inspirujícím příspěvkem do posuzování této aktuální problematiky.

(za)

FOTO – archiv J. MAŠTÁLKY

22. 3. 2019  (za)